Päihdesairaala laskee pitkän työuran tehneiden palkkoja

A-klinikka Oy aikoo yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi irtisanoa 13 työntekijää ja sen jälkeen palkata heidät uudestaan pienemmällä palkalla.

Kuvateksti
Sairaanhoitajan palkka laskee noin 200 eurolla, jos hän suostuu työnantajan tarjoamaan uuteen työsopimukseen. Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Päihdesairaala kikkailee irtisanomisilla ja uusilla työsopimuksilla. Työntekijän palkka laskee noin 200 eurolla, jos hän suostuu työnantajan tarjoamaan uuteen työsopimukseen.

"Palkanalennukset koskevat pitkän työuran tehneitä, kokeneita päihdetyöntekijöitä", Sote ry:n luottamusmies Anne Kärki sanoo. Sote ry on Tehyn, SuPerin ja ERTOn neuvottelujärjestö.

Työnantajan toimien taustalla on tilanne, jossa tosiasiallisesti samaa työtä tekevät ovat vanhaa perua työehtosopimuksen kahdessa eri vaativuusryhmässä. Ylemmässä ryhmässä palkka on noin 200 euroa korkeampi.

Työpaikalla noudatetaan Terveyspalvelualan työehtosopimusta. 

"Tehy on aiemmin vaatinut, että työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti ja siirtää kaikki samaan, korkeampaan vaativuusryhmään", Tehyn lakimies Ilkka Wennberg sanoo.

Työnantaja perustelee palkkojen alentamista säästötarpeilla, työn vaativuuden vähenemisellä sekä työntekijöiden yhdenvertaisella kohtelulla. 

"Työnantajan väite siitä, että työn vaativuus on vähentynyt, ei pidä paikkaansa. Asiakkaat ovat entistä vaikeammin hoidettavia, ja heillä on riippuvuussairauden lisäksi myös psyykkisiä ja somaattisia ongelmia sekä kasaantunutta huono-osaisuutta", Kärki sanoo.

"Työntekijät ovat pettyneitä ja loukkaantuneita. Monet heistä ovat olleet Päihdesairaalassa töissä yli kymmenen vuotta, ja nyt työnantaja kohdistaa ainoan säästötoimensa heihin." 

Kärjen mukaan vaikuttaa siltä, että työntekijät eivät uusia työsopimuksia allekirjoita.

"Ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa, joten he lähtevät mieluummin etsimään uutta työpaikkaa."

Wennbergin mukaan palkkojen alentaminen ei ole tässä tapauksessa lainmukaista. Alentaminen voisi tulla kyseeseen vain, jos kaikki muut mahdolliset säästökeinot olisivat käytössä ja alentamisella vältettäisiin esimerkiksi konkurssi.

Tehy selvittää tilannetta ja tarvittaessa riitauttaa asian.

A-klinikka Oy:ssä on käyty Päihdesairaalaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut 25.5.2021-17.8.2021. Päihdesairaala sijaitsee Järvenpäässä.