Palkkaerot poistuvat Kysterissä – tuhansien eurojen saatavat maksuun

Perusteettomista palkkaeroista johtuvat saatavat ovat suurimmillaan yli 3 000 euroa.

Kuvateksti
Palkkaerot saattiin pitkään jatkuneiden neuvottelujen ansioista tasattua. Kuva: iStock

Perusteettomat palkkaerot poistuvat Kysterissä Pohjois-Savossa palkkojen harmonisoinnin myötä. Palkat harmonisoidaan kunkin vaativuustason korkeimmalle tasolle, joten työntekijät saavat takautuvasti myös useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. Harmonisointi tarkoittaa sitä, että eri työnantajien palveluksessa olleiden samaa työtä tekevien palkat tasataan samoiksi.

Harmonisointi koskee useita kymmeniä työntekijöitä, jotka edustavat koko koulutettua hoito- ja kuntoutushenkilöstöä osastonhoitajia ja perus- ja lähihoitajia lukuunottamatta. Heidän palkoissaan ei perusteettomia eroja ollut.

Tarve harmonisointiin syntyi vuonna 2012, kun kahdeksan kuntaa yhdisti perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelunsa Kysteri-liikelaitokseksi. Työntekijöiden palkoissa oli korkeimmillaan 100 euron ero, vaikka työtehtävät ovat samoja tai yhtä vaativia. 

Paikallisneuvotteluissa Tehyn ammattiosasto ja työnantaja pääsivät sopuun siitä, että eroja tasattiin työehtosopimuksen mukaisilla paikallisilla järjestelyvaraerillä. Työnantaja käytti erojen tasaamiseen  myös omaa rahaa. 

– Erot eivät täysin poistuneet, ja paikalliset neuvottelut jumiutuivat, pääluottamusmies Hilkka Kontiainen sanoo.

Muutamien työntekijöiden muita korkeammalle palkalle oli työnantajan mielestä peruste. Työn vaativuuden arvionnin järjestelmä lopulta osoitti, että tehtävät olivat yhtä vaativia, ja palkkaerot siten perusteettomia. 

Lopullinen ratkaisu syntyi keskusneuvotteluissa, joissa Tehyn neuvottelijoina olivat lakimies Matias Nyman ja edunvalvonta-asiantuntija Heidi Laurila. Ratkaisu syntyi paikallisesti laadittujen laskelmien ja työn vaativuuden arviointien perusteella.

– Kiitos kuuluu luottamusmies Virpi Voutilaiselle, joka teki paikallisesti ison työn asian eteen.

Kysteriin kuuluvat Leppävirta, Kaavi, Rautavaara, Pielavesi, Keitele, Tervo ja Vesanto. Juankoski on sittemmin liittynyt Kuopioon.