Palkkaerot pysyneet

Naisten ja miesten palkkaero ei ole supistunut samapalkkaohjelman myötä.

Kuvateksti
Palkkaero on vaarassa kasvaa lähivuosina. Kuva iStock.

Sukupuolten palkkaero on vajaat 17 prosenttia. Se on ollut sitä vuodesta 2010 lähtien, vaikka maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt käynnistivät vuonna 2006 samapalkkaisuusohjelma. Siinä tavoitteena oli eron kaventaminen 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Palkkaero käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoselonteon väliraportista

Väliraportissa katsotaan, että palkkaeron kaventumisen hidastuminen on seurausta heikentyneestä taloustilanteesta ja aiempaa vuosia pienemmistä palkankorotuksista.

Kunta-alalla oli samapalkkaisuuseriä vuosina 2007–2011 ja valtiolla tasa-arvoerä. Niiden jälkeinen raamisopimus ja työllisyys- ja kasvusopimus jäivät ilman erillisiä samapalkkaisuuseriä. Viime vuoden keväänä syntynyt kilpailukykysopimus jäädytti palkat samalla, kun se pidensi työaikaa ja leikkasi julkisen sektorin lomarahoja.

- On odotettavissa, että sukupuolten palkkaero kasvaa nykyisen sopimuksen aikana, koska kiky leikkaa pienipalkkaisilta naisilta, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Vesivalo huomauttaa, että seuraavalla sopimuskierroksella tämä täytyy kuroa umpeen tavalla tai toisella. 

- Asuminen ja maitolitra maksavat kaikille saman, joten palkoissa tulee olla myös tasa-arvo. 

Hallituksen samapalkkaisuusohjelma jatkuu vuosille 2016-2019 samoin kuin tasa-arvo-ohjelma.