Peli opettaa hampaiden juurihoidon oikein opiskelijalle

Suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelijoille on hyötyä juurihoidon hoitoprosessin tuntemuksesta, kun he työskentelevät hammaslääkärin kanssa.

Kuvateksti
Peli auttaa opiskelijaa sisäistämään juurihoitoprosessin vaiheet.
Kuva: Raija Törrönen

Juurihoidon opiskelun tueksi on julkaistu oppimispeli verkossa. Peli auttaa opiskelijaa sisäistämään juurihoitoprosessin vaiheet.

Peli on hammaslääketieteen ja suun terveyden opiskelijoiden käytettävissä.

Suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelijoille on hyötyä juurihoidon hoitoprosessin tuntemuksesta, kun he työskentelevät hammaslääkärin kanssa.

Juurihoidossa on noudatettava tarkkoja vaiheita ja työtapoja, ja hammaslääketieteen opiskelijat kaipaavat lisää varmuutta juurihoidon tekemiseen.

Peliin sisältyy eri vaiheisiin liittyviä tehtäviä ja simuloituja potilastapauksia, joiden avulla harjoitellaan yksi- ja kaksijuurisen hampaan juurihoitoa.

Pelissä eteneminen edellyttää, että opiskelija osaa tehdä asiat oikeassa järjestyksessä. Peli auttaa pelaajaa eteenpäin myös vinkeillä ja palautteella. 

Peli vastaa kehittäjiensä mukaan tarpeeseen prosessin oppimisesta ja sisäistämisestä. Pelin avulla pystyy myös vahvistamaan jo opittua tietoa ja saamaan varmuutta potilastyöskentelyyn.

Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen yksikössä juurihoitopeliä on tarkoitus käyttää osana perusopetusta.

Juurihoitopeli syntyi Kuopiossa kahden virtuaalisen opetuksen kehittämiseen liittyvän hankkeen tuloksena. 

Juurihoitopeliin voi kirjautua kaikista Suomen hammaslääketieteen ja suun terveydenhoidon oppilaitoksista HAKA-tunnuksilla.