Perhevapaalla olleet työntekijät ovat sittenkin oikeutettuja kertakorvaukseen

Tasa-arvovaltuutetun mukaan kertaerän sopimusmääräys on tasa-arvolain vastainen.

Kuvateksti
Perhevapaalla olleet työntekijät ovat nyt oikeutettuja kertakorvaukseen. Kuva: iStock

Tasa-arvovaltuutettu totesi lausunnossaan, että kertaerän sopimusmääräys on perhevapaalla olevien osalta tasa-arvolain vastainen. Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt sopivat helmikuussa 2018 virka- ja työehtosopimuksen paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.

Kertaerä maksettiin tammikuussa 2019 palkanmaksun yhteydessä. Se oli paikallinen tuloksellisuuteen perustuva erä, joka tuli korvaamaan osaltaan kikyn lomarahaleikkausta.

Rahan maksamisen ehdoissa oli, että se maksettiin työntekijälle tai viranhaltijalle, jonka palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään oli alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka.

Kertaerää ei maksettu, jos työntekijällä ei ollut kyseessä olevan ajanjakson aikana yhtään palkallista päivää.

Tehy ja SuPer esittivät jo neuvotteluissa, että äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaalla olevat henkilöt kuuluisivat kertaerän piiriin riippumatta siitä, onko heillä tarkasteluajankohtana palkallista päivää.

Liitot vetosivat tasa-arvolakiin ja toivat esille, että määräys vaikutti tasa-arvolain vastaiselta, niin kuin tasa-arvovaltuutettu lausunnossaan lopulta totesi.

­­­– Perhevapaalla olleet jäsenemme ovat nyt oikeutettuja kertakorvaukseen. Keskustelemme lähiaikoina kuntatyönantajan kanssa siitä, miten työnantajat korjaavat tilanteen. Laitamme sen jälkeen tarkemmat ohjeet toimijoille ja jäsenille, edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi kertoo.