Perhevapaauudistus eduskuntaan – ministerit vetoavat työnantajiin asennemuutoksen aikaansaamiseksi

Perhevapaauudistuksen tavoitteena on parantaa tasa-arvoa.

Kuvateksti
Uusi perhevapaamalli pyrkii kohtelemaan lapsia yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta. Kuva: iStock

Uudessa järjestelmässä on mahdollisuus käyttää perhevapaata enemmän kuin nykyisin. Perhevapaita, hoitovapaata ja työssäkäyntiä voisi yhdistellä ja jaksottaa nykyistä joustavammin.

Tavoitteena on perheen hyvinvoinnin lisäksi parantaa työelämän tasa-arvoa. Uudistus maksaa vuodessa 80 miljoonaa euroa. 

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle eilen. Eduskunta käsittelee esitystä syksyn ajan. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. 

"Tavoitteen toteutuminen riippuu siitä, miten isien perhevapaisiin suhtaudutaan miesvaltaisilla aloilla", totesi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen tiedotustilaisuudessa.

Sarkkinen painotti myös neuvolan merkitystä perhevapaiden nykyistä tasaisemmassa jakautumisessa.

"Neuvolan henkilökunta voi kannustaa isiä käyttämään vapaitaan." 

Myös työministeri Tuula Haatainen toivoi työnantajien tukea asennemuutokseen.

"Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen vähentää myös raskaussyrjintää, jota edelleen suomalaisessa työelämässä esiintyy."

Uudessa järjestelmässä vanhempainpäivärahoja ovat vanhempain­raha, raskausraha ja erityisraskausraha.

Vanhempainrahaa maksetaan yhdestä lapsesta 320 arkipäivältä.

Kummallakin vanhemmalla olisi oma 160 arkipäivän vanhempainrahakausi eli noin 6,5 kuukautta. Yksinhuoltaja voisi käyttää koko vapaan. Halutessaan vanhempi voisi luovuttaa omasta kiintiöstään enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle. 

Raskausrahaa maksetaan ennen vanhempainrahakauden alkua 40 arkipäivältä. Erityisraskausraha tarkoittaa korvausta, jota voi saada, jos työ vaarantaa äidin tai sikiön terveyden eikä työnantaja pysty poistamaan vaaraa tai tarjoamaan muuta työtä.

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa, kun lapsi täyttää yhdeksän kuukautta. Lapsi säilyttää varhaiskasvatuksen paikan, vaikka hän olisi välillä kotihoidossa esimerkiksi vanhempainvapaan vuoksi.

Palkaton omaishoitovapaa on uusi perhevapaan muoto. Työntekijällä on oikeus saada enintään viisi palkatonta vapaapäivää vuodessa, jos omainen tai samassa talou­dessa asuva läheinen tarvitsee apua tai tukea. 

Lakikokonaisuuden viimeistelyssä on huomioitu järjestökuulemisissa ja kevään 2021 lausuntokierroksella saatua palautetta sekä lainsäädännön arviointineuvoston näkemyksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriön video perhevapaamallista.