Potilasasiamiehestä tulossa potilasasiavastaava – Tehy kannattaa sukupuolineutraaleja nimikkeitä

Vastaisuudessa puhutaan potilasasia- ja sosiaaliasiavastaavista. 

Kuvateksti
Nykyiset asiamiehet voivat uuden lain kelpoisuusvaatimuksista huolimatta jatkaa tehtävissään siirtymäsäännöksen turvin.
Kuva: iStock

Uusi laki on muuttamassa potilas- ja sosiaaliasiamiesten nimikkeet sukupuolineutraaleiksi. Vastaisuudessa puhutaan potilasasia- ja sosiaaliasiavastaavista. 

Tehy kannattaa muutosta. Se liittyy uuteen lakiin, joka koskee potilas- ja sosiaaliasiamiehiä ja heidän toimintaansa.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtävät eivät ole uuden lain myötä juurikaan muuttumassa. 

Tehtävänä on esimerkiksi neuvoa potilaita tai asiakkaita, avustaa heitä mahdollisen muistutuksen teossa ja tiedottaa oikeuksista. 

Hallitus esittää uutta vastuuhenkilön tehtävää. Hän esimerkiksi ohjaisi ja koordinoisi vastaavien toimintaa ja laatisi siitä vuosittain selvityksen.

Esitys ei määrittele tarkkoja lukuja vastaavien määrästä, vaan toteaa, että heitä on oltava "riittävästi" suhteessa hyvinvointialueen asukasmäärään. 

Tehy toteaa lausunnossaan, että asukkaiden palvelutarve on täytettävä. Yhteydenottojen määrä ei voi olla ainoa mittari, jolla palveluntarvetta arvioidaan.  

Tehy kannattaa myös sitä, että riippumattomuuden varmistamiseksi toiminta järjestetään erillään muusta sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Tehy pitää tärkeänä, että nykyiset asiamiehet voivat uuden lain kelpoisuusvaatimuksista huolimatta jatkaa tehtävissään siirtymäsäännöksen turvin.

Vastaisuudessa vastaavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkinto, joka voi olla suoritettu joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tänä syksynä. 

Esitys liittyy hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan potilas- ja sosiaaliasiamiestoimintaa parannetaan.