Psykoosia sairastavat kuolevat syöpään muita useammin

Ero kuolleisuudessa näyttää liittyvän eroihin saadussa hoidossa, mutta ei syövän myöhäisempään havaitsemiseen eikä rinnakkaissairauksiin.

Kuvateksti
Myös muusta kuin syövästä johtuva kuolleisuus oli vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavilla syöpäpotilailla selvästi muita syöpään sairastuneita suurempi. Kuva: iStock

Psykoosia tai päihdehäiriötä sairastavat henkilöt kuolevat syöpään useammin kuin muut samoja syöpiä sairastavat. Tämä selvisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Suomen Syöpärekisterin tutkimuksessa.

Tutkimuksen ensimmäiset tulokset on nyt julkaistu British Journal of Psychiatry -lehdessä.

Ero näyttää liittyvän saadun hoidon eroihin, ei niinkään syövän myöhäisempään havaitsemiseen eikä rinnakkaissairauksien esiintymiseen. Osa eroista jäi tässä tutkimuksessa kuitenkin selittämättä. Samantapaisia havaintoja on aiemmin raportoitu muista maista.

– Syöpien ennuste on parantunut kaikilla potilasryhmillä, mutta se ei näy yhtä selvästi syöpäpotilailla, joilla on myös aiempi psykoosisairaus, toteaa Syöpärekisterin tutkimusjohtaja Eero Pukkala.

Psykoositaustaisten henkilöiden riski kuolla syöpään oli 1,4-kertainen verrattuna niihin syöpäpotilaisiin, joilla aiempaa mielenterveyden häiriötaustaa ei ollut. Tässä otettiin huomioon sairastumisvuosi, ikä, rinnakkaissairaudet, syövän levinneisyysaste ja hoitojen vaikutus.

Seuraavaksi aiotaan selvittää, miten eri potilasryhmien ennuste eroaa eri syövissä ja mitkä ovat erojen taustalla olevat tekijät.

– Tutkimalla kuolleisuutta syöpäkohtaisesti saamme selvitettyä tarkemmin, mitkä piirteet hoidossa selittävät eroja, kertoo THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaari.

Lisäksi tarvitaan kliinistä tutkimusta, jolla selvitetään erilaisten hoitovalintojen syitä. Tutkijat peräänkuuluttavat aiempaa tiiviimpää yhteistyötä potilaan syövän hoidosta ja psykiatrisesta hoidosta vastaavien asiantuntijoiden välillä.

Rekisteripohjainen seurantatutkimus tehtiin vuosina 1990–2013 ensimmäiseen syöpäänsä sairastuneiden yhteensä noin 600 000 syöpäpotilaan aineistolla. Heistä yli 40 000:lla oli ollut vakavia mielenterveyshäiriöitä ennen syövän toteamista. Tiedot poimittiin syöpärekisteristä ja siihen yhdistettiin hoitoilmoitusrekisterin tiedot.