Puristusvoima on hyvä terveyden mittari

Vahva kädenpuristus ennustaa pitempää elämää.

Kuvateksti
Käden puristusvoima on hyvä keino arvioida kehon vanhenemista ja heikkenemistä.

Tuoreen norjalaistutkimuksen mukaan käden puristusvoimasta voi arvioida, ketkä keski-ikäiset ja sitä vanhemmat todennäköisimmin menehtyvät seuraavien 20 vuoden aikana.

Norjalaisten saamien tulosten perusteella heikko käden puristusvoima liittyy suurempaan kokonaiskuolleisuuteen. Lisäksi puristusvoiman puutteella on yhteys kasvaneeseen riskiin menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin, hengityssairauksiin ja ulkoisiin syihin.

Samanlaisia tuloksia on saatu tutkimuksissa aikaisemminkin, mutta niiden perusteella on jäänyt epäselväksi, mihin kaikkiin kuolemansyihin käden puristusvoima liittyy. Käden puristusvoimaa käytetään yleisesti terveydentilan mittarina.

Käden puristusvoiman ja kuolleisuuden yhteys oli sitä voimakkaampi mitä heikompi puristus oli. Sama havainto päti yhtä lailla miehiin ja naisiin kaikenikäisissä. Erot elämäntavoissa tai muissa riskitekijöissä eivät selittäneet tuloksia.

Tutkimukseen osallistui lähes seitsemäntuhatta 50–80-vuotiasta norjalaista, joita seurattiin keskimäärin seitsemäntoista vuoden ajan. Tuona aikana heistä 2 300 kuoli. Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim