Rekisteröinti ei vaadi lisäkoulutusta

Perushoitajien ei täydy kouluttautua lähihoitajiksi.

Kuvateksti
Kuva Annika Rauhala

Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä koskeva lakiuudistus on synnyttänyt hämmennystä. Jotkut työnantajat ovat ilmoittaneet perushoitajille, että heidän täytyy päivittää tutkintonsa lähihoitajan tutkinnoksi voidakseen rekisteröityä. 

Näin ei kuitenkaan ole. Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen on saanut asiasta vahvistuksen Valvirasta.

– Laki ei sisällä vaatimusta siitä, että perushoitajien tulisi jatkokouluttautua lähihoitajiksi ja hakea nimikesuojausta, jotta he voisivat jatkaa nykyisissä työtehtävissään.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tuli voimaan 1.3. Sen myötä lähihoitaja on nimikesuojattu ammattinimike sosiaalihuollossa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilöä ei ole rekisteröity lähihoitajaksi sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin, hän ei saa kutsua itseään lähihoitajaksi.

Työnantaja voi kuitenkin määritellä, että esimerkiksi ohjaaja-nimikkeellä työskentelevällä pitää olla lähihoitajan koulutus. Tällöin työnantaja voi myös halutessaan vaatia rekisteröintiä Suosikkiin.

Valvira ylläpitää Suosikki-rekisteriä. Vastaavanlainen rekisteri on Terhikki, joka on jo terveydenhuollon ammattihenkilöille. Lähihoitajat, kodinhoitajat ja kehitysvammaisten hoitajat sekä sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit ovat sosiaalihuollon ammattihenkilöitä.

Perushoitajat ovat nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja heistä useimmat ovat rekisteröityneitä Terhikkiin.

Suosikki-rekisteri on käytössä viimeistään 1.8. alkaen.

Sosiaalihuollon ammattioikeudet