Rokotuksesta kieltäytyneille varoituksia

Osa työnantajista on jättänyt tartuntatautilain edellyttämän lääketieteellisen arvion tekemättä.

Kuvateksti
Tehy on mukana sosiaalisen median #minäsuojaanpotilasta-kampanjassa. Kuva: Pia Inberg

Työnantajat eri puolella Suomea ovat antaneet rokotuksista kieltäytyvälle työntekijälle varoituksia. Työntekijöitä on myös uhattu lomautuksella tai painostettu jäämään palkattomalle vapaalle. 

Myös kuulemistilaisuuksia ja yhteistoimintaneuvotteluja on työpaikoilla järjestetty. 

Epäasiallisesti toimivat työnantajat ovat sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Tehy tietoon ei ole toistaiseksi tullut rokotuksiin liittyviä irtisanomisia. Jos irtisanomisia tulee, Tehy on harkitsee riitauttavansa osan niistä. Liitto haluaa tuomioistuimen ratkaisevan irtisanomisen laillisuuden.

– Tartuntatautilaki ei ohita työoikeudellista lainsäädäntöä, Tehyn lakimies Ilkka Wennberg sanoo.

Wennbergin mukaan osa työnantajista on ottanut rokotuksissa liian tiukan linjan. Tartuntatautilaki edellyttää, että työnantaja arvioi lääketieteellisesti, missä työtehtävissä rokotukset ovat potilaiden suojaamiseksi välttämättömiä.

Laki mahdollistaa kuitenkin myös rokottamattoman henkilön käytön "erityisestä syystä". Sellainen voi olla esimerkiksi se, että käytettävissä ei ole muuta ammattitaitoista henkilökuntaa.

Lääketieteellistä arviota ei ole kaikilla työpaikoilla tehty, vaan työnantaja vaatii rokotuksia kaikissa tehtävissä. Wennbergin mukaan lain ei ollut tarkoitus johtaa tilanteeseen, jossa työntekijöiden yksityisyyden suoja vaarantuu.

Työntekijöiltä on kysytty rokotuksista kyseenalaisilla lomakkeilla.

– Terveystiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja. Rokotukset pitää selvittää työterveyshuollon kautta.

Tehy vastusti lausunnossaan tartuntatautilain kohtaa, jossa todetaan, että työnantaja saa käyttää vain asianmukaisesti rokotettuja työntekijöitä tiettyjen potilaiden hoitamisessa.

Tulkintaristiriitoja oli Tehyn mielestä käytännössä mahdoton välttää, koska työpaikat ja -tehtävät ovat niin erilaisia. Tehy ei kuitenkaan vastusta rokotuksia, vaan kehottaa jäseniään ottamaan viranomaisten suosittelemat rokotteet.

Tartuntatautilain säädökset rokotuksista tulivat voimaan 1.3.2018. Työnantaja vastaa yhdessä työterveyshuollon kanssa lain edellyttämistä rokotuksista. Niitä ovat tuhkarokko-, vesirokko-, hinkuyskä- ja influenssarokotukset.