Sairaanhoitajan uudet työnkuvat

Kuvateksti
Kuva Pentti Vänskä

Perusterveydenhuollon hoitajavastaanottojen lisääminen nykyisestä voisi tuoda jopa noin 100 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Muutenkin sairaanhoitajien uusilla työnkuvilla voidaan edistää sote-uudistuksen kärkitavoitteita, muistuttaa Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto.

Sairaanhoitajaliitto julkaisi tänään raportin, joka esittelee sairaanhoitajan uusia työnkuvia. Raportissa suositellaan asiantuntijanimikkeiden yhdenmukaistamista ja selkeää koulutuspolkua. Tehtävien vaativuuden kasvun pitää vaikuttaa myös palkkaan. 

Raportti määrittelee kaksi työnkuvaa: asiantuntijasairaanhoitajat sujuvoittavat hoitoon pääsyä ja kliinisen hoitotyön asiantuntija varmistaa tutkimusnäytön.

Asiantuntijasairaanhoitaja voi itsenäisesti diagnostisoida, tutkia ja hoitaa potilaita, joilla on akuutteja ja kroonisia tauteja ja sairauksia. Hänellä on usein oma vastaanotto. Osa tehtävistä on sellaisia, joita lääkärit ovat perinteisesti tehneet. Hänellä voi myös olla rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. Oikeus on tällä hetkellä noin 200 sairaanhoitajalla.

Kliinisen hoitotyön asiantuntija tehtävän ydintä on laadukkaan ja näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja juurruttaminen.  Nämä asiantuntijat tuottavat uusia palveluita ja parantavat niiden laatua. Näissä tehtävissä on 55 sairaanhoitajaa. Suurin osa työskentelee Husissa. 

Sairaanhoitajien uudet työnkuvat