Sairaanhoitajat eivät usko sote-uudistukseen

Valinnanvapaus voi sairaanhoitajien mielestä tuottaa ongelmia.

Kuvateksti
Sairaanhoitajapäiville tänään kokoontuvat sairaanhoitajat ovat hyvin epäileviä sote-uudistuksesta ja erityisesti sen alkuperäisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuva Vesa Turunen.

Vain reilu viidesosa sairaanhoitajista uskoo sote-uudistuksen onnistuvan. Sairaanhoitajat pitävät uudistusta tarpeellisena ja hyvänä, mutta sen onnistuminen näyttää käytännön hoitotyötä tekevien näkökulmasta hyvin epävarmalta.

Sairaanhoitajaliitto selvitti jäsenistönsä käsityksiä sote-uudistuksesta, sen onnistumisen mahdollisuuksista ja toteuttamiseen liittyvistä haasteista. Kyselyyn vastasi 1844 sairaanhoitajaa.

- Viimeistään nyt on aika ottaa hoitohenkilöstö mukaan uudistuksen suunnitteluun, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Sairaanhoitajat epäilevät sote-uudistusta ja erityisesti sen alkuperäisten tavoitteiden toteutumista. Myös sote-uudistuksen vaikutukset omaan työhön koetaan pääosin kielteisinä. Alkuperäisiä tavoitteita ovat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillitseminen.

87 prosenttia vastaajista uskoo, että valinnanvapaus voi osoittautua ongelmalliseksi.

17 prosenttia kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista arvioi, että sote-uudistuksella todella pystytään hillitsemään kustannuksia. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumiseen uskoo 19 prosenttia ja yhdenvertaisuuden parantumiseen 21 prosenttia vastaajista. 28 prosenttia arvioi palveluiden saatavuuden parantuvan.

Enemmistö vastaajista ei usko myöskään asiakkaan tai potilaan aseman parantumiseen sote-uudistuksessa.