Samapalkkaisuus etenee Ahvenanmaalla

Maakunnan tehyläisten peruspalkkaan on saatu korjauksia.

Kuvateksti
Ahvenanmaan sairaanhoitopiirissä naisen euro on noin 85 senttiä. Kuva: iStock

Ahvenanmaan Tehyn ajama tavoite saada sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä on päässyt lähemmäksi maalia. Kesäkuun alussa voimaan tulivat uudet vähimmäispalkat, jotka maksetaan takautuvasti.

– Vastavalmistuneet ovat suurimpia hyötyjiä tässä vaiheessa. Heidän palkkansa tulevat lähelle kokeneiden hoitajien palkkoja, sanoo pääluottamusmies Pirjo Åkerblom.

Sairaanhoitajatason peruspalkka eri vaativuusryhmissä on 2 700, 2 750 tai 2 800 euroa. Sairaanhoitajatasolla tarkoitetaan myös esimerkiksi fysioterapeutteja, röntgenhoitajia ja laboratoriohoitajia.

Maakuntahallinnon palveluksessa olevat tehyläiset menivät lakkoon loppuvuodesta 2014. Työtaistelun avulla syntyi sopimus, jonka keskeistä sisältöä on palkkakehitysohjelma. Ennen kuin ohjelman tekemiseen on päästy, maakunnassa on valmisteltu palkkakartoitus. Eri neuvotteluosapuolista koostuvalta työryhmältä meni lähes kolme vuotta tehdä noin 500 eri virkanimikkeen palkkakartoitus.

Tähän asti maakunnassa on ollut käytössä kaksi erilaista palkkaluokkajärjestelmää.

– Suurimpana hankaluutena on ollut se, miten saada kahden hyvin erilaisen järjestelmän palkat verrannollisiksi keskenään. Lisää mutkia matkaan toi laskijoiden tekemä laskuvirhe sairaanhoitopiirin palkkojen korotustarpeesta.

Maakunnassa on parhaillaan menossa työehtosopimusneuvottelut, joten palkkakehitysohjelman teossa on tauko. Åkerblom arvioi, että palkkojen harmonisointia koskeva työ jatkuu taas vuoden lopulla. Sopimuksen mukaan ohjelman on oltava valmis 1. kesäkuuta 2020 mennessä.

Palkkakartoitus osoitti, että mies- ja naisvaltaisten alojen palkoissa on harmonisoitavaa. Sairaanhoitopiirissä naisen euro on noin 85 senttiä. Ahvenanmaan Tehyn seuraava tavoite on saavuttaa sama palkka samanarvoisesta työstä.

– Työnantaja on vuoden 2014 sopimuksessa sitoutunut maksamaan tarvittavat korotukset.