Saunominen nostaa sykettä kuin keskiraskas liikunta

Puoli tuntia löylyissä alentaa verenpainetta ja lisää verisuonten joustavuutta.

Kuvateksti
Saunomisen sydänterveyttä edistävistä fysiologisista mekanismeista tarvitaan edelleen lisää kokeelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa. Kuva: iStock

Saunomisella on monia terveyshyötyjä. Sadalla koehenkilöllä tehty tutkimus osoitti 30 minuutin saunomisen alentavan verenpainetta ja lisäävän verisuonten joustavuutta. Saunominen myös nosti sykettä keskiraskaan liikunnan tavoin.

Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä on nyt selvittänyt tarkemmin koeasetelmassa, millaisten fysiologisten mekanismien kautta saunan lämpöaltistus voi vaikuttaa terveyteen. Tavoitteena oli selvittää erityisesti verisuonten joustavuuden ja verenpaineen laskun osuutta saunomisen tuottamissa terveyshyödyissä.

Keskimääräinen systolinen verenpaine laski 30 minuutin saunomisen johdosta tasolta 137 tasolle 130 mmHg ja diastolinen verenpaine tasolta 82 tasolle 75 mmHg. Systolinen verenpaine pysyi alhaisemmalla tasolla vielä 30 minuutin kuluttua saunomisesta. Verisuonten joustavuudesta kertova pulssiaallon nopeus oli ennen saunomista keskimäärin 9.8 m/s ja laski tasolle 8.6 m/s välittömästi saunan jälkeen.

Sydämen sykkeen havaittiin saunomisen aikana nousevan, kuten keskiraskaassa liikunnassa. Elimistön lämpötila nousi saunomisen aikana noin kaksi astetta.

Tutkimusryhmä on julkaissut aiemmin väestötutkimukseen perustuvia tuloksia, joiden mukaan säännöllinen saunominen on yhteydessä muun muassa vähentyneeseen sydänsairauksien, sydänperäisten äkkikuolemien, verenpainetaudin sekä Alzheimerin taudin ja dementian riskiin. Runsaalla saunomisella on havaittu yhteys pienempään hengityselimistön sairauksien riskiin sekä alhaisempaan CRP-tulehdusmerkkiaineen tasoon.

Tulokset saunomisen vaikutuksista elimistöön julkaistiin Journal of Human Hypertension -lehdessä. Suonen joustavuuden mittauksiin perustuvat tulokset julkaistiin European Journal of Preventive Cardiology -lehdessä.