Selvityshenkilöt: Lastenhoitajien koulutukseen pedagogiikkaa

Lastenhoitajien määrä varhaiskasvatuksessa pienenisi. Koulutus suuntautuisi lapsen kehitykseen nykyistä enemmän.

Kuvateksti
Varhaiskasvatukseen osallistuu Suomessa noin 74 prosenttia 3-5-vuotiaista. Kuva: Olli Häkämies

Lapsen kehitys, lääkehoito ja hygienia olisivat lastenhoitajien vastuulla tulevaisuuden varhaiskasvatuksessa. Koulutukseen tulisi sisällyttää myös pedagogisia opintoja. Lastenhoitajien osuus henkilöstöstä kuitenkin laskisi, sillä selvityshenkilöt haluavat lisätä yliopistotutkinnon suorittaneiden varhaiskasvatuksen opettajien määrää.

Jokaisessa lapsiryhmässä pitäisi olla yliopistotutkinnon suorittanut varhaiskasvatuksen opettaja. Lisäksi ryhmissä olisi varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Varhaiskasvatuksen opettajia olisi vähintään 40 prosenttia henkilöstöstä, lastenhoitajia 35-40 prosenttia ja sosionomeja 20-25 prosenttia. Nykyisin lastenhoitajia on noin puolet koko henkilöstöstä.

Professori Kirsti Karila, tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen ja varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas ovat tehneet opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartaksi vuoteen 2030 saakka.

Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen muistuttaa, että varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen on palveltava kaikkia lapsiryhmiä. Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoito kuuluu lastenhoitajille, koska heillä on siihen peruskoulutuksensa myötä valmius.

- Pienten lasten hoiva ja huolenpito edellyttävät lastenhoitajan osaamista. Myös lasten perushoito ja hygieniakasvatus ovat lastenhoitajien vastuulla.

Ehdotus haluaa lisätä varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää. Varhaiskasvatukseen osallistumisen aste on Suomessa matalampi kuin muissa OEDC-maissa ja erityisesti Pohjoismaissa. Osallistumisastetta nostaisi maksujen alentaminen, kotihoidontuen ja hoitovapaan lyhentäminen ja esiopetuksen laajentaminen 5-vuotiaisiin. Ryhmäkokoihin ehdotus ei ota kantaa.

- Vähiten varhaiskasvatuksen piirissä on pienituloisten perheiden lapsia, vaikka tutkimusten mukaan he siitä hyötyisivät eniten, ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) sanoi. Selvityshenkilöt luovuttivat ehdotuksensa hänelle tänään.