Sote-henkilöstölle lähes tuplasti kovemmat korotukset kuin vientialoille

Sote-sopimuksen vaikutuksesta sosiaali- ja terveysalan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee ainakin 20,9 prosenttia vuosina 2022–27. Myös varhaiskasvatuksen hoitajat saavat merkittävät korotukset. Kesäkuun lopussa maksetaan 467 euron kertapalkkio kaikille sote-sopimuksen ja kvtesin piirissä oleville.

Kuvateksti
Hoitajien palkat nousevat.
Kuva: Harri Nurminen

Tehy, SuPer ja muut liitot ovat sopineet yhdessä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa palkankorotuksista kunnissa ja hyvinvointialueilla työskenteleville.

Tänään hyväksytty neuvottelutulos ja viime syksyn palkkaratkaisu nostavat sosiaali- ja terveysalan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvoa 20,9 prosenttia vuosien 2022–2027 aikana.

Korotukset ovat historialliset, Tehy ja Super toteavat tiedotteessaan.

Tämän päivän neuvottelutulos koskee teollisuuden ja kuorma-autoalan sopimusten vaikutusta kunnissa ja hyvinvointialueilla työskentelevien palkkoihin. Palkkaratkaisut ovat kytkyssä toisiinsa. Syksyllä tehtyyn sopimukseen oli kirjattu, että jos kolmen verrokkialan korotusten kustannusvaikutus ylittää hyvinvointialueilla ja kunnissa jo sovitun 1,9 prosenttia, ylimenevästä osuudesta lisätään 70 prosenttia yleiskorotukseen ja 30 prosenttia jaetaan paikallisena järjestelyeränä.

Tehyn ja SuPerin nyt hyväksymän neuvottelutuloksen johdosta sote-sopimuksen palkkoja korotetaan vuonna 2023 yhteensä 6,7 prosenttia ja vuonna 2024 yhteensä 6,5 prosenttia, mikä on yhteensä 13,2 prosenttia.

Tämän vuoden korotus sisältää 1,1 prosentin eli 467 euron kertapalkkion, joka maksetaan 30. kesäkuuta.

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen kvtesin korotukset ovat vuonna 2023 yhteensä 5,2 prosenttia ja vuonna 2024 yhteensä 4 prosenttia. Vuoden 2023 korotus sisältää 467 euron kertapalkkion. 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille ja sosionomeille maksetaan 467 euron kertapalkkion lisäksi erillinen 120 euron lisäkertapalkkio. Molemmat kertapalkkiot maksetaan 30.6.2023.

 

”Sote-alan palkat nousevat lähes tuplasti enemmän kuin vientialoilla. Nyt on avattu latu sille, että alan työntekijöiden palkkakuoppa pienenee ja tulevaisuus näyttää valoisammalta. Tämän puolesta Tehy ja SuPer taistelivat yhdessä viime vuonna periksi antamatta”, painottaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Myös SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen tuoreen sopimuksen vaikutuksiin.

”Ratkaisun ansiosta naisvaltaisten alojen palkkaero pienenee miesvaltaisiin aloihin verrattuna. Kyse on konkreettisesta toimesta – siitä, että naisvaltaisella alalla saadaan parempaa palkkaa. Tätähän myös päättäjät ovat juhlapuheissaan toivoneet. Tästä työtä on hyvä jatkaa.”

Rytkönen ja Paavola kiittävät jäseniä aktiivisuudesta viime vuoden työtaistelussa.

”Hoitajien palkoista ja hoitajapulasta tuli meitä kaikkia – niin hoitajia kuin kansalaisia – yhdistävä asia. Korotukset ovat historiallisen suuret”, painottaa Rytkönen.

Palkankorotuksista voit lukea lisää täältä:

Sote-sopimuksen sopimusratkaisu 2022-2025 (2027)
Kvtesin sopimusratkaisu 2022-2025 (2027)

 

7.3.2023 kello 16.45 lisätty tieto lisäkertapalkkiosta.