Sukupuolten palkkaeroja kaventava ohjelma tarpeen – ero pienenee palkankorotuksilla

Palkkatietoisuus, palkkausjärjestelmien kehittäminen ja perhevapaauudistus johtaisivat mies- ja naisammattien välisen palkkaeron kapenemiseen.

Kuvateksti
Sukupuolten palkkaero on kaventunut kahdessatoista vuodessa noin 20 prosentista noin 16 prosenttiin. Kuva: iStock

Miesten ja naisten palkkaeroa kaventava samapalkkaohjelma on tarpeen, vaikka se ei olekaan päätavoitteessaan onnistunut. Ohjelman merkitys on kuitenkin suurempi kuin sen välitön vaikutus. Poliittisen painoarvonsa ohjelma saa sen mukaan, mitä asiasta sovitaan hallitusohjelmassa.

Ohjelman merkitys tulee esiin sosiaali- ja terveysministeriön Samapalkkaisuusohjelma 2016–2019 -raportista. 

Raportin tekijä Leo Suomaa muistuttaa, että palkkaeron kaventaminen edellyttää työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa sovittavia palkankorotuksia. Hän toteaa myös, että "tällä hetkellä ei ole käytettävissä sellaista työmarkkinaosapuolten sopimusmenettelyä, jolla toimialojen välisiä palkkaeroja voitaisiin merkittävästi muuttaa". 

Muita palkkaeroja kaventavia toimia ovat olleet esimerkiksi sukupuolivaikutusten arviointi, palkkatietoisuuden kasvu ja palkkausjärjestelmien kehittäminen.

Raportti korostaa perhevapaauudistuksen tarvetta. Sen pitää parantaa naisten ja miesten mahdollisuuksia sovittaa yhteen työtä ja perhe-elämää ja lisätä isien perhevapaiden käyttöä.

Olennaisen osan naisten ja miesten palkkaerosta selittää toimialojen jakautuminen nais- ja miesvaltaisiin toimialoihin ja ammattien jakautuminen nais- ja miesammatteihin. Liikkuminen työmarkkinoilla ei naisia auta –  he liikkuvat työmarkkinoilla yhtä vilkkaasti kuin miehet, mutta vaihdokset eivät kasvata naisten ansioita yhtä paljon kuin miesten. 

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat toteuttaneet samapalkkaisuusohjelmaa vuodesta 2006 lähtien. 

Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2016–2019 

4.1. klo 12.25 Otsikkoa muutettu.