Tehy ja SuPer: Kuntasektorin ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa heti – työt tehdään työvuorolistojen mukaan

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä työsopimussuhteisia Tehyn ja SuPerin jäseniä.

Kuvateksti
Kiellon aikana työtä tehdään normaalisti, ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti.
Kuva: Liisa Takala

Tehy ja SuPer ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille. 

Kiellon tarkoitus on vauhdittaa työehtoneuvotteluja, jotka työnantaja keskeytti eilen. 

Liitot haluavat ratkaista hoitajapulan pelastusohjelmalla, joka nostaa sote-henkilöstön palkkoja viiden vuoden aikana vuosittain 3,6 prosenttia tavanomaisten sopimuskorotusten lisäksi. 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on määräaikainen. Se alkoi tänään tiistaina 1.3.2022 klo 15 ja päättyy tiistaina 8.3.2022 klo 15.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa ovat kaikki Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteiset jäsenet, jotka kuuluvat sote-sopimuksen ja KVTES:n piiriin. Kielto koskee myös työsopimussuhteisia esihenkilöitä. 

Kiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen toiminta on jo pitkään ollut työntekijöiden joustojen varassa.

Sote-sopimus on sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus, jonka piirissä on noin 180 000 palkansaajaa.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä ovat tehyläisistä ammattiryhmistä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja sosionomit.

Seuraa neuvottelukierrosta.

2.3. klo 8.21 lisätty pelastusohjelmaa käsittelevään kohtaan sana "vuosittain".