Tehy ja SuPer: Pakkotyölakiesitys poistaa sote-alan työtaisteluoikeuden — "Oikeusvaltio ei toimi näin"

Esitys poistaa liittojen mielestä sote-alan työtaisteluoikeuden, sillä työnantaja pääsee päättämään lakon rajat. Se voi myös pyytää avia kieltämään työtaistelun.

Kuvateksti
Tehyläiset osoittavat mieltään huhtikuun alussa Helsingissä.
Kuva: Jukka Rapo

Työnantaja saa Tehyn ja SuPerin mukaan lakiesityksessä oikeuden määrittää lakkorajat ja määritellä suojelutyön määrän. Näin se voi minimoida työtaistelun vaikutukset. 

Työnantaja voi myös pyytää aluehallintovirastoa kieltämään hoitohenkilöstön työtaistelut viikoksi kerrallaan.

"Järjestely asettaa viranomaisen tuomioistuimen rooliin tekemään perusoikeuksiin puuttuvia päätöksiä. Oikeusvaltio ei toimi näin", sanoo Tehyn oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiainen.

Lakiesitys pyrkii estämään kaikki mahdolliset sote-alan työtaistelut myös tulevaisuudessa, myös joukkoirtisanoutumiset. Lain piirissä olisivat lähes kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävät.

"Lailla käytännössä poistetaan sote-alan työntekijöiden oikeus työtaisteluihin kokonaan."

Lakiesitys asettaa työntekijäjärjestölle velvoitteen huolehtia lakon aikana, että työnantajalla on käytössään riittävä määrä henkilöstöä.

Tehyn ja SuPerin mielestä ammattiliitoille ei voi lailla säätää velvoitetta huolehtia työntekijämääristä. Liitoilla ei ole jäseniinsä direktio-oikeutta, eikä niillä myöskään ole viranomaisoikeuksia.

Lakiesitys loukkaa Tehyn ja SuPerin mielestä vakavasti hoitajien perusoikeuksia ja kohtelee naisvaltaista alaa työtaisteluissa eri tavoin kuin miesvaltaisia aloja.