Tehy ja SuPer vaativat vähintään vastaavia palkankorotuksia kuin vientialoilla

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan käsillä ovat viimeiset hetket lisätä sote-alan vetovoimaa palkkausta ja työoloja parantamalla.

Kuvateksti
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan nyt on sote-alan palkkaohjelman aika. Kuva: Leena Louhivaara

Tehy ja SuPer lähtivät tänään kunta-alan neuvotteluihin neljällä päätavoitteella. Järjestöt vaativat hoitoalalle vähintään vientialoja vastaavia palkankorotusta.

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiliittojen tavoitteena on tasa-arvo-ohjelma. Sen avulla on tarkoitus nostaa naisvaltaisen sote-alan palkkoja niin, että palkkaero miesvaltaisiin aloihin kuroutuisi umpeen. Tämä voitaisiin toteuttaa ohjelmalla, joka takaisi hoitohenkilöstölle 1,8 prosenttiyksikköä miesaloja korkeammat palkankorotukset kymmenen vuoden ajan. Tasa-arvo-ohjelmaan liitot hakevat rahaa valtiolta.

Hoitajajärjestöt tavoittelevat kunta-alalle myös sote-alan työehtosopimusta, jonka myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää tehokkaammin kuin nykyisessä sopimusjärjestelmässä.

Tehy ja SuPer katsovat, että kilpailukykysopimuksen tuoma palkaton työajan pidennys eli ns. kiky-tunnit poistuvat kustannuksitta virka- ja työehtosopimuksista. Talkoot ovat hoitajajärjestöjen mukaan yksiselitteisesti nyt ohi. 

Sote-alan houkuttelevuus on ollut jatkuvassa laskussa. Alalta siirrytään muihin tehtäviin enenevässä määrin. Myös alan koulutukseen hakeutuminen on vähentynyt. Yleisimmät syyt alan vaihtoon ovat työn vaativuuteen nähden liian matala palkka sekä kuormittavat työolot.

– Alalta pako yhdistettynä väestön ikääntymiseen ja palvelutarpeen kasvuun on yhtälönä kestämätön. Tällä kierroksella on viimeiset hetket lisätä alan vetovoimaa palkkausta ja työoloja parantamalla, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen

Tehyn ja SuPerin palkkatavoitteet ovat saaneet vankkaa tukea suomalaisilta. Esimerkiksi Ylen Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa yleistä linjaa korkeampia hoitajien palkankorotuksia kannatti lähes 80 prosenttia vastaajista.

– Ymmärrämme kyllä senkin, että kuntatalouden tilanne ei ole hyvä. Heikoimmista eli sairaista, vanhuksista ja lapsista huolehtiminen on kuitenkin hyvinvointivaltion keskeinen tehtävä. Siksi viime kädessä vastuu sote-palveluista ja niiden rahoituksesta onkin valtiovallalla, muistuttaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Kunta-alan neuvottelukierros uudesta virka- ja työehtosopimuksesta käynnistyi tänään tiistaina 14. tammikuuta, kun palkansaajajärjestöt ja Kuntatyönantajat istuivat yhdessä neuvottelupöytään. Kunnallinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on irtisanouttu ja sen voimassaolo päättyy 31. maaliskuuta.