Tehy: Vanhustyön uusi laatusuositus vaaraksi vanhuksille

Monisairaat vanhukset tarvitsevat lääkehoidosta vastaavan sairaanhoitajan, sanoo Tehyn asiantuntija Mervi Flinkman.

Kuvateksti
Koulutettuja hoitajia ei voi kouluttamattomilla korvata ilman, että potilasturvallisuus vaarantuu. Kuva: Ari Korkala

Ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan korvaaminen hoiva-avustajilla voi johtaa säästöjen sijaan kustannusten nousuun.

Koulutetun hoitohenkilöstön vähentämisestä aiheutuu inhimillisen kärsimyksen lisäksi taloudellista taakkaa, kun vanhuksia joudutaan kuljettamaan hoidon tarpeessa sairaaloihin ja päivystyksiin.

– Sairaanhoitajien korvaaminen kouluttamattomilla on ollut yhteydessä suurempaan potilaskuolleisuuteen eurooppalaisissa sairaaloissa, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Koulutettu hoitohenkilöstö uupuu, kun se joutuu jatkuvasti ohjeistamaan ja neuvomaan kouluttamattomia työntekijöitä. Monisairailla vanhuksilla on muistisairauksien lisäksi sydän- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia. Lääkäreiden työaikaa on vanhusten hoidossa vähän.

Lähihoitajat ovat vanhustyön ammattilaisia, joiden työ tukee vanhuksen toimintakykyä. Sairaanhoitaja on puolestaan välttämätön. Hänellä on tehtäviä, joita eivät muut voi tehdä, kuten kokonaisvastuu lääkehoidosta ja  saattohoidosta.

Koulutettu hoitohenkilöstö vanhusten hoidossa vähenee säästösyistä, sillä hallitus pyrkii 33,5 miljoonan säästöihin. Yksi keino on uusi laatusuositus, jossa lähi- ja sairaanhoitajia korvataan hoiva-avustajilla. Henkilöstömitoitukseen lasketaan myös viriketoiminnan ohjaajat.

Laatusuositus on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. Se on tarkoitettu kuntien päättäjille ja johdolle palvelujen uudistamisen ja arvioinnin tueksi.

Tehy otti suositukseen kantaa jo luonnosvaiheessa.