Tehy vastustaa ”lähikuntouttajien” käyttöä vanhustenhoidossa – fysioterapeuttien taidot vajaalla käytöllä

Fysioterapialle on Tehyn asiantuntijan mukaan vanhuspalveluissa paljon tarvetta. Siksi pitäisi palkata heitä, eikä kouluttaa uutta henkilöstöä, jonka ammattitaito jää vajaaksi.

Kuvateksti
Fysioterapeutteja tarvittaisiin vanhuspalveluihin lisää.
Kuva: Jari Lifländer

Oulun seudulla on viime kesänä käynnistynyt kaksivuotinen oppisopimuskoulutus, jossa koulutetaan "lähikuntouttajia". Heidän tehtävänsä olisi tukea vanhusten toimintakykyä. 

Tehyn mielestä vanhukset tarvitsevat fysio- ja toimintaterapeutteja sekä kuntoutusohjaajia, jotka ovat laillistettuja ja nimikesuojattuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Lähikuntouttajakoulutus ei Tehyn mukaan anna riittäviä valmiuksia turvallisen yksilöllisen kuntoutuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Tehy on lähettänyt lausuntonsa lähikuntouttajakoulutuksesta opetus- ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. 

"Vanhus tarvitsee yksilöllistä kuntoutusta, jossa ammattilainen arvioi hänen toimintakykynsä ja sen vajeet ja laatii toimintakykyä ylläpitävän kuntoutusohjelman. Ammattilainen vastaa ohjelman moniammatillisesta toteutumisesta", Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri sanoo. 

Onnistunut kuntoutusprosessi vaatii toimintakyvyn arvioinnin ja tukemisen lisäksi osaamista mahdollisten apuvälineiden käytöstä ja kodin muutostarpeiden tunnistamista. 

Kunnat ja muut vanhuspalvelujen tuottajat eivät rekrytoi riittävää määrää kuntoutuksen asiantuntijoita.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vuonna 2018 yli puolessa kotihoidon toimintayksiköistä ei ollut lainkaan fysioterapeuttia tai toimintaterapeuttia.

"Fysioterapeutteja on työttöminä ja muissa tehtävissä, vaikka vanhuspalveluissa on jatkuva tarve kuntoutuksen ammattilaisille."