Tehyläisistä 42 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää – yleisintä kotihoidossa

Monelta työpaikalta puuttuvat ohjeet seksuaalisen häirinnän varalle, käy ilmi Tehyn tekemästä kyselystä.

Kuvateksti
Seksuaalinen häirintä nousi maailmanlaajuiseen keskusteluun viime syksynä.

Lähes joka toinen tehyläinen on kokenut työssään seksuaalista häirintää, käy ilmi Tehyn jäsenkyselystä. Heistä suurinta osaa on ahdisteltu viimeisen neljän vuoden aikana.

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin Palvelualojen ammattiliitto Pamin kyselyssä.

– Molempien selvitysten mukaan häirintään syyllistyvät etenkin asiakkaat ja potilaat, sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Naisista häirintää on kokenut 43 prosenttia ja miehistä 28 prosenttia. Eniten häiritään alle 30-vuotiaita työntekijöitä. Sanallinen häirintä on yleisintä, mutta kosketteluakin on kokenut yli puolet häirityistä.

Eniten häirintää tapahtuu kotihoidossa.

– Yksin työskennellessä häirintä mahdollistuu, koska silminnäkijät puuttuvat, Kaija Ojanperä toteaa.

Hän korostaa, että työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa ennaltaehkäisemään ja estämään häirintää riippumatta siitä, tapahtuuko se kotona vai laitoksessa.

Vähintään 30 hengen työpaikoilla pitää olla tasa-arvosuunnitelma. Siihen on syytä sisällyttää ohjeet myös seksuaalisen häirinnän varalle. Jos työnantaja saa tietää häirinnästä eikä täytä velvoitteitaan, häiritty voi vaatia oikeudessa hyvitystä syrjinnästä tasa-arvolain perusteella.

Vastaajista vain joka kuudes kertoi, että heidän työpaikallaan on ohjeet seksuaalisen häirinnän varalle. Johtotehtävissä toimivat tiesivät ohjeista selvästi muita useammin.

– Ilmeisesti ohjeita ei ole tehty yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa tai sitten niistä ei ole keskusteltu riittävästi, Ojanperä sanoo.

Kysely lähetettiin 4 000 tehyläiselle. Vastauksia tuli 1  021. Vastaajat edustavat tehyläisten ikä-, sukupuoli-, koulutus-, ammattiasema- ja työpaikkajakaumaa.

 

 

Lue myös:

Selvitys Tehyn jäsenten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä