Tehyn asiantuntija: Esitys työaikalaiksi uhka sote-alan henkilöstön terveydelle

Uusi työaikalaki laajentaisi jaksotyöajan käyttöä, mikä heikentäisi sote-alan vetovoimaa, sanoo Tehyn asiantuntija.

Kuvateksti
Työaikalain uudistus heikentäisi sote-alan työntekijöiden ylityökorvauksia. Kuva: iStock

Esitys uudeksi työaikalaiksi tulee tänään eduskunnan käsittelyyn. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle merkittävin muutos esityksen toteutumisen myötä olisi, että jaksotyöajan käyttö laajenisi entisestään lähes koko alaa koskevaksi.

Työsuojelun näkökulmasta jaksotyö on huono työaikamuoto. Työaikalain yleissäännöksen mukaan työpäivä on kahdeksan tuntia ja työviikko 40 tuntia. Jaksotyössä ei kuitenkaan säädellä vuorokautista tai viikoittaista työaikaa, vaan säätely tapahtuu tasoittumisjaksojen ja lepoaikojen avulla.

– Esimerkiksi ensihoito saattaisi joutua luopumaan työntekijälle edullisemmasta yleistyöajasta, jossa se on ollut vuosia, arvioi Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Maija Wilskman.

Wilskmanin mukaan jaksotyön käyttö ei jäisi vain sote-alan töihin vaan laajentuisi koskemaan myös niiden tukipalveluita. Jaksotyön käytön laajentuminen sekä heikentäisi työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta että vaikeuttaisi työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Jaksotyön laajennus heikentäisi myös alan vetovoimaa.

– Uuden lain myötä 13-19 tunnin työpäivät yleistynevät.

Uudistus heikentäisi kaikkien työntekijöiden ylityökorvauksia, sillä tasoittumisjaksojen, liukuvan työajan, työaikapankin ja joustotyön avulla työnantaja voisi välttyä maksamasta lisä- ja ylityökorvauksia.

Wilskman katsoo, että  työaikalakiesitys on monin kohdin Euroopan unionin työaikadirektiivin vastainen. Jaksotyön tulevaisuudesta hänellä on yksiselitteinen näkemys.

– Jaksotyöajasta pitäisi työsuojeluun ja tasa-arvoon liittyvistä syistä luopua kokonaan.

Jos eduskunta hyväksyy työaikalain, sen voimaantulo on vielä auki. EU:n komissio notifioi lain joko ennen tai jälkeen sen voimaantulon.

Juttua muokattu viimeisen kappaleen notifioinnin osalta 10.04. klo 12:30