Tehyn asiantuntija: Ryhmäkokojen ja henkilöstömitoituksen valvontaa päiväkodeissa tehostettava – tehyläiset eri mieltä avien keräämien tietojen kanssa

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman päiväkotikohtaiset tulokset viime vuodelta näyttävät hyvältä. Tänä vuonna valvonta tarkentuu ryhmäkokoihin ja henkilöstömitoitukseen.

Kuvateksti
Lasten ja kasvattajien määrää valvotaan myös tänä vuonna. Kuva: Vilja Harala

Viime vuonna aluevalvontavirastojen kunnilta keräämien tietojen valossa lasten päivähoidon asiat näyttäisivät ainakin päällisin puolin olevan kunnossa. Tehyläiset ovat kuitenkin kertoneet ammattiliitolle ongelmista. 

Aluehallintovirastot lähettivät 346 kuntaan kyselyn, joka koski 1 586 kunnallista päiväkotia. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella avulla avit selvittivät, mitä olivat lasten ja henkilöstön päivittäiset lukumäärät kahdelta viikolta koko päiväkodissa. Tilanne on kirjattu 22. tammikuuta 2020.

Valvonnan tulokset olivat hyviä: asetuksessa määritellyn lasten ja henkilöstön välisen suhdeluvun ylityspäiviä oli tarkastelujakson aikana vain 78.

Tehyn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Eva Siitosen mukaan aluevalvontavirastojen keräämät tulokset ovat ristiriidassa sen tiedon kanssa, mitä Tehy on saanut jäseniltään työpaikoilta.

”Henkilöstömitoituksen vähimmäismäärät eivät täyty. Etenkin aamu- ja iltapäivästä henkilöstövajausta on paljon. Selvästikin on tarve tarkentaa päiväkotien ryhmäkokojen ja henkilöstömitoituksen valvontaa.”

Varhaiskasvatuksen ylitarkastaja Ulla Soukainen Lounais-Suomen aluevalvontavirastosta kertoo, että mittaustulos on aiheuttanut kritiikkiä.

”Päiväkotikohtainen koko päivää koskeva ilmoitus ei kerro koko totuutta. Olemme saaneet tietoa siitä, että henkilöstöä on uupunut ja lapsiryhmät isoja.”

Soukainen muistuttaa, että valvontaohjelma jatkuu tänä vuonna. Nyt valvonta kohdistuu nimenomaan kunnallisten päiväkotien ryhmäkokoihin. Ryhmässä voi olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Ryhmäkoon valvonnan ohella myös henkilöstömitoituksen valvontaa jatketaan. Esimerkiksi alle 3-vuotiaita voi kolmen kasvattajan ryhmässä olla enintään 12.

Kuntiin tehtävän kyselyn lisäksi aluehallintovirastot tekevät ennalta ilmoittamattomia tai ennalta ilmoitettuja tarkastuskäyntejä valvontatarpeen mukaan. Todennäköisesti koronatilanne vaikeuttaa nyt tarkastuskäyntien tekemistä.

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman. Tämän valvontaohjelman mukainen valvonta alkoi vuoden 2020 alussa.  Valtakunnallisen valvontaohjelman tavoitteena on valtakunnallisesti yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa.

Valvontaa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vakavalo2021 sekä aluehallintoviraston ja Valviran verkkosivuilla.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta kuuluu ensisijaisesti kunnille itselleen.

Tehyn ryhmäkokolaskuri – tarkista onko ryhmäsi koko kunnossa