Tehyn asiantuntija: Tehostettu valvonta pistää päiväkotien mitoituksella kikkailua kuriin

Tehy antaa tunnustusta valvontaviranomaisten valtakunnalliselle ohjelmalle, jonka avulla yhdenmukaistetaan varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa.

Kuvateksti
Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma korjaa alan epäkohtia. Kuva: Mikko Nikkinen

Valtakunnallinen ohjelma kertoo ongelman vakavuudesta ja siitä, että lapsiryhmien koolla ja henkilöstönmitoituksella kikkailu halutaan kuriin, sanoo Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Aluehallintovirasto ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman. Tavoitteena on luoda yhdenmukaiset varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan toimintamallit sekä selkeyttää valvontaviranomaisten rooleja. Tänä vuonna valvonta kohdistuu erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukseen.

Aluehallintovirasto ja Valvira valvovat varhaiskasvatusta julkisella ja yksityisellä sektorilla. Myös kuntien tehtävä on valvoa alueensa yksityisen sektorin varhaiskasvatuspalveluita. Aluehallintovirasto seuraa varhaiskasvatuksen ongelmakohtia ja puuttuu niihin epäkohdista tehtyjen ilmoitusten perusteella.

Valvontaohjelman lähtökohtana on, että valvontaviranomaiset toteuttavat ensisijaisesti ennakoivaa varhaiskasvatuksen valvontaa. Ohjelman toteutusta tuetaan järjestämällä erilaisia alueellisia tilaisuuksia ja ohjauskäyntejä.

Henkilöstömitoitusta tarkistetaan kuntiin tehtävien kyselyiden avulla. Kyselyillä selvitetään päiväkotien henkilöstön määrää suhteessa lasten lukumäärään. Tämän lisäksi aluehallintovirasto tekee ennalta ilmoittamattomia ja ilmoitettavia tarkastuskäyntejä alueellisen tilanteen mukaan.

– Erityisen tärkeitä ovat ennalta ilmoittamattomat käynnit, sillä niiden avulla saadaan johdon lisäksi myös työntekijöiden ääni kuuluviin.

Tehy kannustaa siihen, että varhaiskasvatuksen palvelujen tuottajat toimivat lapsen edun mukaisesti eikä vasta valvontaviranomaisten käyntien ja pitkällisten korjausprosessien jälkeen.

Aluehallintovirasto ja Valvira järjestävät vuoden 2020 alkupuolella varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavia alueellisia tilaisuuksia. Ne on tarkoitettu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille.