Tehyn juristi: "Sote-henkilöstön tulee kelvata aluehallituksiin"

Hyvinvointialuelakiin on jäänyt kohta, jonka tiukka tulkinta voi johtaa siihen, että sote-henkilöstö ei kelpaisi alueensa hallitukseen.

Kuvateksti
Kelpaa sote-ammattilainen aluehallitukseen vai ei?
Kuva: iStock

Voiko hyvinvointialueen palkkalistoilla oleva sairaanhoitaja tai muu sote-alan ammattilainen olla alueensa hallituksen jäsen?

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) on pyytänyt asiasta selvityksen, sillä lakia tiukasti tulkiten voi eteen tulla tilanteita, joissa työntekijät joutuvat eroamaan aluehallituksista. Kyseessä on perusoikeuskysymys, joten se vaatii perustuslakiasiantuntijoiden näkemyksen. Asiasta on kertonut Helsingin Sanomat.

Tehyn juristi Ilkka Wennberg muistuttaa, kuinka perustuslaki turvaa sen, että kansalaisilla on oikeus osallistua alueensa asioiden hoitoon ja päätöksentekoon.

”Siten hyvinvointialuelakia voi tulkita niin, että sote-henkilöstö on hallituskelpoista riippumatta organisaatiomallista eli siitä, onko lautakuntamalli käytössä vai ei. Sote-henkilöstön tulee kelvata aluehallituksiin."

Hyvinvointialuelaki on tehty kuntalain pohjalta. Siksi lakiin on jäänyt maininta, jonka mukaan hallituksen alla välittömästi olevaa työntekijää ei voi valita hallitukseen. Tästä seuraisi, että sote-alan työntekijä on kelvoton hallitukseen, koska alueella ei välttämättä ole hallituksen alla kuntien tapaan lautakuntia vaan työntekijät ovat suoraan hallituksen alaisuudessa.

Lyhyesti sama vielä: kun ei ole lautakuntaa, työntekijä on välittömästi hallituksen alla ja kelvoton hallitukseen.

Wennbergin mukaan tuskin on ollut tarkoitus säätää niin, että lähes kaikki hyvinvointialueen työntekijät olisivat kelvottomia hallitukseen.

”Vaalikelpoisuuden rajoituksia pitää tulkita suppeasti. Esteellisyys- eli jääviyssäännökset takaavat joka tapauksessa puolueettomuuden yksittäisen asian käsittelyssä”.

Lääkärilehden jutun mukaan Varsinais-Suomi on jo linjannut, etteivät alueen työntekijät kelpaa hallitukseen. Pohjois-Pohjanmaalla linjaus on ollut päinvastainen.

21 hyvinvointialueesta 10:ssä on Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnat.