Tehyn kysely: Hoiva-avustajat jakavat lääkkeitä luvatta

Työnantajat käyttävät vanhusten hoidossa hoiva-avustajia myös selvästi sairaanhoitajille ja lähihoitajille kuuluviin tehtäviin kuten lääkehoitoon.

Kuvateksti
Vanhuspalvelulaki edellyttää, että lääkehoitoa tehostetussa palveluasumisessa toteuttaa vain henkilö, jolla on tehtävän edellyttämä riittävä lääkehoidon koulutus ja osaaminen.
Kuva: Pasi Leino

Hoiva-avustajat osallistuvat lääkehoitoon vanhusten tehostetussa palveluasumisessa viikoittain tai useammin, kertoi 24 prosenttia Tehyn kyselyyn vastanneista työntekijöistä.

Vain pienellä osalla hoiva-avustajista oli kirjallinen lääkelupa ja koulutus lääkehoitoon, mikä Tehyn mukaan on vakava puute lääkehoidon turvallisuudessa.

"Vallalla on lääkehoidon villi länsi, jossa sekä rikotaan lakia että vaarannetaan vakavasti potilasturvallisuus", toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Tehy muistuttaa, että lääkehoidon toteuttaminen on määritelty ensisijaisesti koulutettujen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.

Hoiva-avustaja voi poikkeuksellisesti osallistua lääkehoitoon, jos työnantaja arvioi tämän toiminnan kannalta perustelluksi. Tällaisessa tilanteessa hoiva-avustaja tulee kouluttaa lääkehoidon tehtäviin, osaaminen tulee varmistaa, ja hänellä on oltava lääkehoitolupa.

Hoiva-avustaja ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö, joten Valvira ei valvo hänen toimintaansa. 

"Kuka valvoo ja kuka kantaa vastuun lääkehoidosta?"

Työnantajat haluavat lisää hoiva-avustajia työpaikoille. Ne sanovat tarvitsevansa lisää väkeä avustavaan työhön, mikä on Tehynkin mielestä perusteltua.

"Todellinen syy näyttää olevan tarve halvempaan ja vähemmän koulutettuun työvoimaan. Asioista on hyvä puhua niiden oikeilla nimillä", sanoo Rytkönen.