Tehyn lakimies: Jäsenet kertovat yhä Attendon ongelmista

Valviran mukaan Attendo on mennyt eteenpäin, mutta suunnitelmien toimeenpanossa on silti vielä paljon kehitettävää. Tehyn jäseniltä tulevien yhteydenottojen perusteella ongelmat jatkuvat.

Kuvateksti
Valvira muistuttaa, että ehdoton edellytys turvallisten palvelujen toteuttamiselle on, että välittömään asiakastyöhön ja välilliseen työhön on varattu osaava ja riittävä henkilöstö. Kuva: Annika Rauhala

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on tehnyt päätöksen Attendo Suomi Oy:n konsernin vanhustenhuollon ympärivuorokautisia asumispalveluja koskevassa laajassa jatkovalvonta-asiassa. Päätöksessään Valvira toteaa, että Attendon palvelujen tuottajat ovat valtakunnallisesti ryhtyneet laajamittaisiin ja oikeasuuntaisiin toimenpiteisiin.

Valviran mukaan Attendo on pääosin toteuttanut omavalvontasuunnitelmien laatimista koskevat Valviran edellyttämät toimenpiteet. Suunnitelmien toimeenpanossa on silti vielä paljon kehitettävää. Siksi Valvira edellyttää, että Attendo varmistaa laadukkaat ja turvalliset palvelut omavalvontatoimenpiteillä erityisesti ongelmallisimmissa yksiköissä.

Tällaisia yksiköitä on enimmäkseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Kantelu- ja valvonta-asiat ovat kuitenkin määräyksen antamisen jälkeen valtakunnallisesti vähentyneet.

””Jäsenet kertovat yhä Attendon ongelmista. Meille tulee yhä usein jäseniltä yhteydenottoja, ihan jopa hätähuutoja”, kertoo Tehyn lakimies Mirja Kinnunen.

Hänen mukaansa Attendo on viestittänyt myös Tehylle, että asiat ovat menossa parempaan suuntaan.

”Aika näyttää, miten yritys onnistuu.”

Valvira antoi helmikuussa 2020 Attendo Oy:lle, Attendo Mi-Hoiva Oy:lle ja muille Attendon alaisille osakeyhtiöille määräyksen poistaa toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat. Useissa vanhustenhuollon yksiköissä oli todettu asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavia epäkohtia. Ne liittyivät omavalvonnan puutteelliseen toimeenpanoon, asiakkaiden palvelujen tarpeisiin nähden liian vähäiseen henkilöstön määrään, työtehtävien organisointiin, vastuuhenkilöiden tehtäviin, lääkitysturvallisuuteen sekä epäasianmukaisiin itsemääräämisoikeuden rajoittamistoimenpiteisiin.

Määräyksen jälkeen Valvira on jatkanut valvontaa ja saanut Attendolta yksityiskohtaisen selvityksen toimenpiteistä toiminnan korjaamiseksi ja muuttamiseksi määräyksen mukaiseksi.