Tehyn lakimies muistuttaa, ettei vallitsevaa käytäntöä voi muuttaa ilman yhteistä sopimista

Kouvolan kaupunki muutti vapaamuotoisen varallaolon korvausta yksipuolisesti. Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan 20 tehyläiselle tuhansien eurojen korvaukset.

Kuvateksti
Koska oikeudenkäynti kesti poikkeuksellisen pitkään, kukin kantaja saa palkkasaatavien lisäksi 3 000 euroa verovapaata hyvitystä. Kuva: iStock

Kymenlaakson käräjäoikeus antoi vihdoin päätöksensä pitkään vireillä olleessa jutussa. Tuomion mukaan työnantaja ei olisi saanut mennä yksipuolisesti muuttamaan tehyläisille maksettavaa vapaamuotoisen varallaolon korvausta.

Kouvolan kaupunki oli maksanut vapaamuotoisesta varallaolosta 50-prosenttista korvausta 1990-luvulta lähtien. Kaupunki kuitenkin luopui vallitsevasta käytännöstä yksipuolisin toimin, ilman neuvotteluja palkansaajajärjestöjen kanssa vuonna 2015. Päätöksellään kaupunki alensi korvauksen tason Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaiseen 30 prosenttiin tuntipalkasta.

Varallaolo oli alun perin – vuosikymmeniä sitten – ollut asuntovarallaoloa. Vaikka varallaolo oli jo vuosia ollut asuntovarallaolon sijaan vapaamuotoista, korvaus oli jätetty asuntovarallaolon mukaiseksi.

Työnantaja katsoi, että sillä oli oikeus yksipuolisesti alentaa korvaus.

Tehyn lakimies Matias Nymanin mukaan Tehyn näkemys on, että kyse oli sopimuksenveroiseksi vakiintuneesta käytännöstä, jota työnantaja ei voinut yksipuolisesti muuttaa. Samalla kyse oli siitä, sitoiko käytäntö vain niiden työntekijöiden työsuhteissa, jotka olivat olleet pitkään töissä vai myös suhteessa uudempiin työntekijöihin. Tämä tarkoittaa niitä työntekijöitä, joille oli alettu maksaa samaa korvausta kuin muillekin heti työsuhteen alusta lukien, mutta joiden kohdalla käytäntö oli jatkunut lyhyemmän ajan.

20 tehyläistä vei asian Kymenlaakson käräjäoikeuden käsittelyyn kesällä 2016. Käräjäoikeus teki päätöksensä nyt ja hyväksyi kanteen kokonaisuudessaan. Tuomion mukaan tehyläistä saa palkkasaatavia keskimäärin noin 3 000 euroa korkoineen kukin.

Käräjäoikeus ei tehnyt eroa eri aikaan aloittaneiden työntekijöiden välillä, vaan katsoi tasapuolisen kohtelun velvoitteesta seuraavan, että käytäntö sitoi suhteessa kaikkiin kantajiin.

Koska oikeudenkäynti oli poikkeuksellisen pitkä eikä viivästys johtunut osaksikaan kantajien tai vastaajan toimista, valtio velvoitettiin suorittamaan kullekin kantajalle lisäksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetussa laissa tarkoitettua verovapaata hyvitystä 3 000 euroa.

Kuluneen viiden vuoden aikana Kouvolan kaupungin tehyläiset ovat siirtyneet joko liikkeen luovutuksessa Kymsotelle, vaihtaneet muuten työpaikkaa tai jääneet eläkkeelle. Varallaolo lakkautettiin jo 2017.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.