Tehyn lakimies: Sosiaalialan työnantaja täysin haluton neuvottelemaan jo sovitusta palkkasopimuksen uudistamisesta

Ammattiliitot Tehy, SuPer ja ERTO marssivat ulos sosiaalipalvelualan neuvotteluista.

Kuvateksti
Sosiaalipalvelualan tes-neuvotteluissa pitäisi sopia muun muassa yksityistä vanhustenhoitoa koskevista työehdoista. Kuva: Jaakko Martikainen

Sosiaalipalvelualan työnantaja on ilmoittanut, ettei se pidä alan palkkasopimuksen uudistamista tarpeellisena. Työnantaja ei suostu edes neuvottelemaan asiasta, kertoo Tehyn lakimies Mirja Kinnunen.

Työntekijöitä edustavat ammattiliitot Tehy, SuPer ja ERTO tekivät asiasta oman esityksensä jo viime syksynä. Työnantaja ei ole suostunut antamaan siihen edes vastaesitystä.

Neuvotteluosapuolet kuitenkin sopivat pari vuotta sitten viime neuvottelukierroksen tes-ratkaisussa palkkasopimuksen uusimisesta. Tuolloin ratkaisu syntyi valtakunnansovittelijan avulla.

– Osapuolet sitoutuivat työryhmätyöhön, jonka tavoite oli saada sovittua alalle kannustava palkkausjärjestelmä.

Tehy, SuPer ja Toimihenkilöliitto ERTO kävelivät ulos eilen iltapäivällä alan työehtosopimusneuvotteluista. Syyksi liitot ilmoittavat sen, ettei työnantajaliitto ole pitänyt kiinni yhteisesti sovituista asioista. Ammattiliitot ovat valmiita jatkamaan neuvotteluja, kun työnantajaliitto ilmoittaa, että se on valmis pitämään kiinni sovituista asioista.

– Työnantaja ajaa työehtosopimukseen laajasti työntekijöitä koskevia työaikajoustoja. Samalla se haluaa muun muassa heikentää sairausajanpalkkaa koskevia määräyksiä.

Tehy, SuPer ja ERTO vaativat kevään työehtoneuvotteluissa palkankorotuksen lisäksi ratkaisua, jolla jatketaan kuntasektorin ja yksityissektorin välisen palkkaeron kaventamista. Lisäksi liitot vaativat palkkatasa-arvoa edistävää palkkaohjelmaa, jolla palkkaero miesvaltaisiin aloihin nähden kurottaisiin umpeen 10 vuoden aikana. Samoin liitot edellyttävät, että yksityisen hoivan ja varhaiskasvatuksen työnantajat ryhtyvät kehittämään työoloja ja parantamaan henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Liitot haluavat kilpailukykysopimuksen mukaisen työajan lisäyksen pois työehtosopimuksesta.

Tehy, SuPer ja ERTO muodostavat Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n. Järjestö neuvottelee Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta, Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta, Avaintyönantajat ry:n työehtosopimuksesta, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimuksesta ja Työterveyslaitoksen työehtosopimuksesta.