Tehyn oikeuspalvelun päällikkö: ”Lakko ei oikeuta hätätyön teettämiseen”

Hätätyön teettämiseen oikeuttavat ennalta-arvaamattomat tapahtumat. ”Lakko ei ole sellainen”, Tehystä todetaan.

Kuva: Riikka Huttunen

Tehyn suojelutyöneuvottelijoilta tulleiden tietojen mukaan Husissa olisi vaadittu työntekijöitä tekemään hätätöitä lakon vuoksi.

Hätätyöhön oikeuttavat ennalta-arvaamattomat tapahtumat, kuten suuronnettomuudet tai luonnonkatastrofit.

”Lakko ei ole ennalta-arvaamaton. Perjantaina alkaneesta lakosta on ilmoitettu kaksi viikkoa ennen sen alkuperäistä alkamisaikaa ja alkamista on vielä siirretty kahdella viikolla”, toteaa Tehyn oikeuspalvelun päällikkö Kari Tiainen.

 Husin hallintoylihoitaja Marja Renholm on samoilla linjoilla.

”Kuulin asiasta suojelutyöneuvotteluissa, ja olemme nyt pyrkineet selvittämään asiaa. Emme ole saaneet varmistusta hätätyövaatimuksista. Ymmärrämme hyvin, ettei tässä tilanteessa ole mitään perusteita hätätyölle.”

Renholmin mukaan esihenkilöt ovat kyllä suojelutyöneuvotteluiden pohjalta pyytäneet työntekijöitä suojelutyöhön.

”Olemme uudessa tilanteessa. Tässä on saattanut olla viestinnällisiä haasteita, ja vielä täytyy tehdä töitä, että osaamme ilmaista asiat oikein. Hätätyölle tulee aina olla lainmukainen peruste. Hätätyöhön kutsuminen on erittäin poikkeuksellinen tilanne. Lakko ei ole peruste hätätyön teettämiselle”, Renholm sanoo.

Suojelutyöksi kutsutaan työtä, jota tehdään lakon aikana ihmisten hengen ja terveyden turvaamiseksi. Työsopimussuhteisilla työntekijöillä ei ole velvollisuutta tehdä suojelutyötä, mutta lakon paikallisjohto ja työnantaja voivat neuvotella suojelutyöstä.

Jos työnantaja yrittää teettää hätätyötä lakon vuoksi, Tehy kehottaa ottamaan yhteyttä luottamusmieheen.

Lue lisää:
Avi linjasi: Turku määräsi sairaanhoitajan väärin perustein hätätöihin
Hätätyön turhasta teettämisestä rangaistavaa – työaikalaki muuttuu

 

Seuraa neuvottelukierrosta.

Päivitä yhteystietosi asiointipalvelussa