Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen hallitusohjelmasta: ”Suunnitteilla on rakenteellisesti syrjivä lainsäädäntö, jolla naisvaltaiset alat tuomitaan jatkossa palkkakuoppaan”

Tehy katsoo, että hallitusohjelma tuo työntekijöiden oikeuksiin rajuja heikennyksiä. Esimerkiksi palkkatasa-arvo joutuu romukoppaan. Jos enintään vuoden mittaiset määräaikaiset työsuhteet eivät tarvitse enää perustetta, se tarkoittaa raskaussyrjinnän lisääntymistä.

Kuvateksti
Hallituksen muodostaja Petteri Orpon johtamat hallitusneuvottelut käytiin Säätytalossa Helsingissä 2.5.-15.6.2023
Kuva: Jussi Nukari Lehtikuva

Tehyn mukaan nyt syntynyt hallitusohjelma estää käytännössä palkkatasa-arvon toteuttamisen, vaikka hallitus ilmoittaa edistävänsä samapalkkaisuuden periaatetta. Lainsäädännöllä aiotaan estää, että naisvaltaiset alat voisivat jatkossa työtaistelukeinoin tavoitella miesvaltaisia aloja suurempia palkankorotuksia.

Lakia työriitojen sovittelusta ollaan muuttamassa siten, että valtakunnansovittelijan tai sovittelulautakunnan sovintoehdotuksilla ei voi ylittää niin sanottua yleistä linjaa. Hallitus aikoo myös valmistella lainsäädännön, jolla turvataan suojelutyön järjestäminen ristiriitatilanteissa, mikä tulee rajoittamaan suoraan sote-alan työtaisteluoikeutta.

”Suunnitteilla on rakenteellisesti syrjivä lainsäädäntö, jolla naisvaltaiset alat tuomitaan jatkossa palkkakuoppaan. Tämä on synkkä paluu menneisyyteen”, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Hallitusohjelmaan on lisäksi kirjattuseita hyvin ongelmallisia muutoksia työlainsäädäntöön. Jatkossa enintään vuoden määräaikainen työsopimus ei vaatisi erityistä perustetta.

Perusteettomien määräaikaisuuksien lisääminen esitetyllä tavalla on Tehyn mukaan isku nimenomaan naisvaltaiselle sote-alalle. Alalla käytetään jo nyt paljon perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia ja työsuhde katkeaa helposti työntekijän raskauteen. Mikäli työsopimuslaissa tarjotaan työnantajalle mahdollisuus tehdä määräaikainen sopimus ilman perustetta, raskaussyrjintä tulee lisääntymään entisestään.
”Lakimuutos on erittäin iso ongelma sekä tasa-arvon että sote-alan pito- ja vetovoiman kannalta. Raskaussyrjintätapauksia on nytkin liikaa ja tilanne uhkaa pahentua aikana, jolloin syntyvyys on ennätyksellisen alhainen. Tässä hoitajapulassa on myös suoraan sanoen todella tyhmää heikentää työehtoja siten, että vaikutukset kohdistuvat erityisen ikävästi sote-alaan.”

Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että jatkossa työntekijän irtisanomiseen riittää asiallinen syy. Muutos romuttaa Tehyn mukaan merkittävästi työntekijän irtisanomissuojaa ja samalla tekee merkityksettömäksi vuosikymmenten oikeuskäytännön.

Myös hyvinvointialueiden rahoitusta aletaan murentaa, kun rahoitusta olisi pitänyt vahvistaa. Hyvinvointialueet ovat aloittaneet vajaa puoli vuotta sitten ja niiden rahoitus on pahasti alijäämäinen.

Hallitusohjelman miljarditason kustannusten hillintä vain vaikeuttaa kriisiytynyttä, vakavasta henkilöstöpulasta ja pandemian jälkeisestä hoitovelasta kärsivää sote-alaa. Rahoitusvajeen taustalla on lisäksi Suomen sote-sektorin pitkään jatkunut aliresurssointi myös kansainvälisesti vertaillen.

”Vuosikausia kestäneen sote-uudistuksen jälkeen vihdoin aloittaneita hyvinvointialueita ei pidä kampittaa lähtötelineisiin. Seuraukset voivat olla arvaamattomat, jos kustannusten karsimiseksi esimerkiksi sote-henkilöstöä joudutaan lomauttamaan tai irtisanomaan”, toteaa Rytkönen.

Hallitusohjelmaan kirjattu ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitajamitoituksen lykkääminen useita vuosia eteenpäin on myös iso pettymys.

”Hoitajat voivat kokea tämän niin, että viimeinenkin toivo tilanteen paranemisesta viedään ja pahimmassa tapauksessa he jättävät alan kokonaan.”

Rytkönen muistuttaa, että mitoitus säädettiin vanhuspalveluiden vakavien laiminlyöntien ja ongelmien takia. Viranomainen jopa sulki hoivakoteja potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi.

Tehy varoittaa myös ajatuksista suuntautua enenevässä määrin kohti yksityistä palvelutuotantoa, mikä voi johtaa julkisen terveydenhuollon yhä pahempaan kriisiytymiseen. Muualla Euroopassa on pandemian jälkeen nähty tarve vahvistaa nimenomaan julkista sektoria, jotta voidaan varautua tuleviin terveyskriiseihin ja pandemioihin. Kyse on palveluista, joiden on toimittava myös poikkeusoloissa.

”Sote-kriisin kestävä ratkaisu vaatii riittäviä toimintaedellytyksiä hyvinvointialueille ja pitkäjänteistä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa yli hallituskausien, jotta myös hankalin ongelma eli sote-alan osaajapula alkaa helpottaa.”

Hallitusohjelman mukaan ensihoitoalalla väkivaltaa työssään kohtaava ollaan rinnastamassa virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Tämä on myönteinen kirjaus, mutta ei sellaisenaan riittävä. Sote-alalla muuallakin työntekijät joutuvat työssään laajalti potilaiden pahoinpitelyn kohteeksi. Tehyn tavoitteen on, että rinnastus virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ulotetaan koko sote-alalle.

Hyvinvointialueita tuetaan hallitusohjelman mukaan kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa ja kielitaidon varmistamisessa. Samalla nopeutetaan ja sujuvoitetaan EU/ETA-maiden ulkopuolella koulutettujen ammattihenkilöiden ammattioikeuden saamista.

Pysyvä tutkintojen tunnustamisen polku EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville koulutetuille sote-alan ammattihenkilöille on ollut Tehyn pitkäaikainen tavoite.

”On hyvä, että asia löytyy nyt hallitusohjelmasta. Meiltä on puuttunut yhtenäinen käytäntö, jonka avulla hoitajien tutkinnot täydennetään ja tarkistetaan vastaamaan Suomessa käytössä olevia vaatimuksia.”

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan on tärkeää, että myös muut suomalaisen yhteiskunnan toimenpiteet muun muassa kotouttamisessa, työelämässä ja arjessa tukevat muualta tulevien sote-alan ammattilaisten asettumista pysyvästi Suomeen.