Tehyn puheenjohtaja: Sote-henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi käynnistetty ohjelma todella tärkeä

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru odottaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta turvaavan ohjelman tuovan linjauksia vielä ennen joulua. Tehy pitää ohjelmaa tärkeänä.

Kuvateksti
Ministeri Krista Kiuru käynnisti ohjelman sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Kuva: Lehtikuva

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään käynnistänyt poikkihallinnollisen ohjelman, jonka tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Samalla alueelliset erot pyritään ottamaan huomioon.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen muistutti ministeriön järjestämässä tiedotustilaisuudessa, kuinka alan ammattiliitot Tehy ja SuPer ovat jo vuosia pitäneet esillä hoitajapulaa eri yhteyksissä.

”Tehy ry:stä on todella tärkeää, että ministeriö käynnistää ohjelman. Tilanteen kuntoon laittamisessa työolot ja palkkaus ovat ykkösasiat ja niiden pitää nousta esille ohjelman työstämisessä. Kyllä me tähän yhdessä pystymme.”

Ohjelman ohjausryhmänä toimii perhe- ja peruspalveluministerin johtama sote-ministerityöryhmä, joka valitsee ohjelman painopisteet. Ohjelman työryhmässä ovat lisäksi mukana keskeiset sote-alan työmarkkinajärjestöt. Työnantajapuolelta mukana ovat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja KT ja Hali ry, joka edustaa yksityisiä sosiaali- ja terveysalan seka varhaiskasvatuksen palveluja tuottavia yrityksiä ja järjestöjä. Työntekijäpuolelta mukana on muun muassa Sote ry, jonka jäsenjärjestöjä Tehy ja SuPer ovat.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa, että hän odottaa työn tuottavan linjauksia vielä ennen joulua.

”Pula sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on suomalaisen yhteiskunnan suurimpia haasteita. Odotan asetettavalta työryhmältä nopealla aikataululla ehdotuksia työvoimatilanteen parantamiseksi.”

Jo nyt tarjolla on tietoa julkisen sektorin sote-henkilöstön työvoimatilanteesta. Julkisen sektorin työntekijöiden työeläkevakuuttaja Keva julkaisi lokakuun alussa verkkoraportin, jossa on eläköitymisennusteet, eläkkeelle siirtynyt henkilöstö, työkyvyttömyyden perusteet, työkyvyttömyyshakemukset ja työvoiman tarveanalyysi. Tiedot löytyvät koko maan tasolla ja alueellisesti.

Raportista käy ilmi esimerkiksi se, että sairaanhoitajista on maanlaajuisesti tällä hetkellä kunnissa 8 288 (16,7 %) työntekijän työvoimapula. Vuonna 2030 pulan ennakoidaan olevan 9 417 (18,9 %). Lähihoitajista kunnissa on tällä hetkellä 738 (1,3 %) hengen työvoimapula ja vuonna 2030 pula on 2 672 (4,7 %).