Tehyn puheenjohtaja: Unohtuiko henkilöstö sote-uudistuksessa?

Sote-uudistuksella tavoitellaan kolmen miljardin säästöjä. Henkilöstö ei saa olla niiden kohde, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Kuvateksti
Sote-keskustelussa unohtuu usein, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä tuottaa jo nyt hyvää edullisesti. Kuva: iStock

1. Tavoite kirkkaana

Alun perin sote-uudistuksen tarkoitus oli kaventaa terveyseroja, hillitä kustannusten kasvua, parantaa palvelujen saavutettavuutta ja sujuvoittaa hoitopolkuja. Tämä fokus on pidettävä selvänä. Tehyn mielestä monimutkaiset uudet hallintorakenteet tai terveyspalvelujen kysynnän kasvattaminen eivät ole mielekkäitä päämääriä.

2. Ei romuteta toimivaa

Usein tuntuu unohtuvan, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä tuottaa jo nyt hyvää edullisesti. Järjestelmä on saanut kansainvälistä kiitosta esimerkiksi OECD:n vertailuissa. Erikoissairaanhoito on terveydenhuollon toimivin osa, eikä sitä saa uudistuksessa vaarantaa. Se on rajattava asiakasseteleiden ulkopuolelle. Valinnanvapautta voidaan laajentaa, mutta hallitusti. Julkisia palveluja ei pidä räväyttää markkinoille ilman kattavaa vaikutusarviointia ja pilotointia.

3. Henkilöstövaikutukset arvioitava

Tehy moittii henkilöstövaikutusten niukkaa arviointia. Vaikka yhtiöittämispakko poistettiin, lakiluonnoksella on suuria vaikutuksia sote-ammattilaisiin.

Lakiehdotuksesta on mahdoton arvioida, kuinka suuri osa julkisten palveluiden tuottamisvastuusta ja henkilöstöstä siirtyy pois julkiselta sektorilta. Muutos tarkoittaa joka tapauksessa useita satoja liikkeenluovutuksia, joilla kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö siirtyy maakuntien liikelaitoksiin ja mahdollisiin yhtiöihin.

Monituottajamalli ja valinnanvapauden laajeneminen erikoissairaanhoitoon tulee näkymään ammattihenkilöiden työnjaossa, työpaikkojen muutoksina ja katoamisina. Vaarana on, että henkilöstöstä tulee kysynnän mukaan joustava elementti. Määräaikaisuuksien ja nollasopimusten määrä lisääntyy, koska yksityisellä työvoiman tarpeen vaihtelun riski sälytetään usein työntekijälle. Vuokratyövoiman käyttö ja yt-neuvottelujen kierre tulevat olemaan arkea.

4. Ammattilaisia tarvitaan – vetovoima säilytettävä

Valinnanvapauslainsäädäntö ei saa lisätä henkilöstön epävarmuutta, kuormittuneisuutta, alentaa henkilöstömitoituksia eikä vähentää esimiesten määrää. Sote-alan henkilöstö ja esimiehet ovat tutkimusten mukaan jo nyt muita aloja kuormittuneempia. Esitetyllä monituottajamallilla on merkittävät vaikutukset alan koulutukseen, opiskelijoiden ohjaukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen.  Näitä vaikutuksia lakiesityksessä ei ole arvioitu.

Sote-uudistuksen yhteydessä on pitkään puhuttu, että tavoitteena on kolmen miljardin säästöt – henkilöstö ei voi olla niiden kohde.

Tehyn lausunto valinnanvapauslaki-ehdotuksesta.