Terveydenhoitajia on kouluissa ja neuvoloissa edelleen suositusta vähemmän

Vaikka tilanne on kymmenen viime vuoden aikana parantunut, terveydenhoitajia ei vieläkään ole kouluissa ja neuvoloissa riittävää määrää, kertoo THL:n selvitys.

Kuvateksti
Kouluissa terveydenhoitajia koskeva mitoitussuositus täyttyi 93-prosenttisesti. Kuva: iStock

Paras tilanne on kouluterveydenhuollossa. Siellä terveydenhoitajia koskeva mitoitussuositus täyttyi 93-prosenttisesti.

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajasuositus toteutui 77 prosentissa terveyskeskuksista. Huonoin tilanne oli lastenneuvoloissa. Mitoitusten mukaan lastenneuvolassa tulee olla yhtä terveydenhoitajaa kohden enintään 340 alle 7-vuotiasta lasta. Suositus toteutui vain runsaassa puolessa (58 %) terveyskeskuksista.

Tilanne oli parempi äitiysneuvoloissa, joissa suositus toteutui 72 prosentissa terveyskeskuksista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pitkäaikaisseurannan tuoreimmat tulokset ovat vuodelta 2019.

Terveydenhoitajatilanne on parantunut kuluneen kymmenen vuoden aikana erityisesti kouluterveydenhuollossa. Vaihtelu terveyskeskusten välillä on kuitenkin suurta.

Lääkäreitä koskevat suositukset ovat toteutuneet 14 vuoden seurannan aikana erittäin harvoin. Parhaiten suositus toteutui äitiysneuvoloissa, joissa 2019 lääkärimitoitus toteutui puolessa terveyskeskuksista. Kouluterveydenhuollossa suositus toteutui vain joka viidennessä terveyskeskuksessa (19 %), ja opiskeluterveydenhuollossa noin puolessa (47 %) terveyskeskuksista.

Lue lisää:

Stadin kesäterkkarit lähtevät rannoille ja puistoihin - nuorille puhutaan ehkäisystä ja vinkataan chatista

Korona on ajanut perheet ahtaalle - terveydenhoitajan tukea tarvitaan