THL:n tutkimus: Tietoa koronaviruksen vasta-aineista vielä tässä kuussa

THL käynnistää tämän vuoden kestävän tutkimuksen siitä, kuinka suurelle osalle väestöstä on syntynyt vasta-ainetta.

Kuvateksti
Tutkittavia kutsutaan mukaan kirjeitse satunnaisotannalla. Kuva: iStock

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kutsuu satunnaisotannan perusteella kansalaisia tutkimukseen, jossa arvioidaan uuden koronaviruksen leviämistä väestössä. Tutkimus kattaa kaikki ikäryhmät, ja se toteutetaan yhteistyössä yliopistosairaaloiden kanssa.

Koronavirus aiheuttaa valtaosin lieviä ja jopa oireettomia tartuntoja, mutta myös vakavia ja joskus jopa hengenvaarallisia hengitystietulehduksia. Eniten vakavia tautitapauksia on havaittu yli 70-vuotialla. Monella vakavasti sairastuneella on ollut korkean iän lisäksi jokin perussairaus. 

Sairastetun taudin ja myös oireettoman tartunnan seurauksena elimistössä muodostuu vasta-aineita, jotka voivat suojata uudelta tartunnalta. Tartunnan saaneiden osuutta väestössä voidaan arvioida vasta-ainetestillä. Testi ei kuitenkaan sovellu tuoreen tartunnan tunnistamiseen, sillä vasta-ainetaso nousee vasta muutamia viikkoja koronavirustartunnan jälkeen.

Nyt alkavan tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää ajantasaisesti, kuinka suurella osuudella väestöstä on muodostunut vasta-aineita osoituksena aiemmasta koronaviruksen kohtaamisesta. Lisäksi tutkimuksessa mitataan vasta-aineiden määrää ja seurataan, kuinka pitkään vasta-aineet säilyvät. 

Arvioimalla vasta-aineiden esiintymistä väestössä voidaan seurata, kuinka laajasti epidemia on levinnyt eri ikäryhmissä ja eri alueilla. Tiedot tukevat päätöksentekoa, kun arvioidaan, mitä toimenpiteitä epidemian hallitsemiseen kulloisessakin vaiheessa tarvitaan.

Tutkittavia kutsutaan mukaan kirjeitse satunnaisotannalla. Se tarkoittaa, että tutkittavat valitaan arpomalla. Sillä varmistetaan, että tutkimukseen osallistujat edustavat Suomen väestöä. Kutsu on henkilökohtainen, eikä kukaan muu voi osallistua kutsutun puolesta.

Alkuvaiheessa otanta painotetaan pääkaupunkiseutuun ja työikäiseen väestöön, mutta tutkimusta laajennetaan kevään aikana. Tutkimukseen on tarkoitus saada mukaan noin 750 henkilöä joka viikko.

Tutkimusnäytteen otetaan yliopistosairaaloiden laboratoriokeskuksissa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkittavilta pyydetään kirjallinen suostumus. Jos vasta-aineita löytyy, tutkittava saa siitä tiedon.

Tutkimus alkaa huhtikuun alussa ja jatkuu loppuvuoden ajan. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa huhtikuun loppuun mennessä.

Lue lisää:

Koronaviruksen tutkimuksista toivotaan apua vastaisen varalle