Tuomio: Attendon olisi pitänyt maksaa samasta työstä samaa palkkaa

Itä-Suomen hovioikeuden päätöksen mukaan työnantajan olisi pitänyt maksaa samasta työstä samaa palkkaa. Sen sijaan se maksoi vähemmän uusille työntekijöille kuin ennen osakekauppaa palkatuille.

Kuvateksti
Uusille työntekijöille olisi kuulunut maksaa työsuhteen alusta samaa palkkaa kuin muillekin samaa työtä tekeville.
Kuva: Emmi Korhonen Lehtikuva

Itä-Suomen hovioikeus on antanut tuomion, joka koskee Attendo Savon Kotia. Savon Koti tuli osaksi Attendo konsernia, kun Attendo osti yrityksen osakekannan vuonna 2011.

Jutussa mukana olleet Tehyn kaksi jäsentä tulivat Attendo Savon koti oy:n palvelukseen syksyllä 2016.

Savon Koti oy: ssä maksettiin korkeamman palkkaluokan mukaista palkkaa kuin sosiaali- ja terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukainen minimipalkka. Kun Attendo osti Savon kodin osakekannan, se palkkasi uudet työntekijät työehtosopimuksen mukaisella alimmalla palkalla.

Attendon oikeudessa esittämän näkemyksen mukaan osakekauppa rinnastui liikkeen luovutukseen ja oikeutti sen maksamaan eri palkkoja.

”Hyväksyttävä syy liittyy kuitenkin siihen, että esimerkiksi liikkeen luovutuksen jälkeen työnantajalla on entisiä työntekijöitä ja sille luovutuksen kautta siirtyneitä työntekijöitä, joilla on eri palkat. Nämä palkat pitää joka tapauksessa harmonisoida kohtuullisen ajan kuluessa”, sanoo Tehyn juristi Mirja Kinnunen.

Tehyn näkemys oli, että jos palkataan uusia työntekijöitä noin viisi vuotta osakekaupan tai liikkeen luovutuksen jälkeen, siitä ei synny hyväksyttävää syytä palkkaeroille.

”Ja vaikka osakekauppa tai liikkeen luovutus olisi ollut hyväksyttävä syy, Attendolla ei kuitenkaan ole ollut mitään pyrkimystä harmonisoida palkkoja.”

Attendon mukaan muun muassa työehtosopimusneuvottelujen kautta tulleet alarajakorotukset ovat olleet harmonisointikeinoja, kuten myös työntekijöiden työsuhteiden päättymiset esimerkiksi eläköitymisten ja irtisanoutumisten tai irtisanomisten kautta.

”Palkan korottamista ei Attendossa tunnistettu harmonisointikeinona.”

Hovioikeus katsoi tuomiossaan, että osakekaupassa ja työntekijöiden siirtymisessä Attendolle oli työoikeudellisesti kysymys liikkeen luovutuksesta. Liikkeen luovutuksessa työnantajalle saattaa muodostua hyväksyttävä syy maksaa tilapäisesti eri palkkaa. Kuitenkin tässä tapauksessa Attendon olisi pitänyt jo osakekaupan yhteydessä ottaa huomioon, että eri palkkausperusteet eivät saa muodostua pysyviksi. Työntekijöitä ei olisi saanut palkata pienemmällä palkalla. Toisaalta työnantaja ei myöskään ollut ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin palkkaerojen poistamiseksi.

”Eikä työehtosopimuksen kautta tulleet alarajakorotukset olleet hovioikeuden mukaan Attendon aktiivisia harmonisointitoimenpiteitä.”

Siten Attendo työnantajana toimi työsopimuslain 2 luvun 2 §:n tasapuolisen kohtelun velvoitteen vastaisesti. Siksi sen olisi pitänyt maksaa samaa palkkaa Tehyn jäsenille heidän työsuhteidensa alusta alkaen. Tuomion perusteella Attendon joutuu korjaamaan palkkaluokan ja maksamaan noin 3 000 euron ja 5 000 euron palkkasaatavat viivästyskorkoineen.

Tuomio ei ole lainvoimainen, joten siitä voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.