Tutkijat päivittivät suositukset vuorotyöstä – raskaana olevalle korkeintaan yksi yövuoro viikossa

Mitä enemmän yövuoroja raskaana oleva sairaalassa teki, sitä suurempi oli keskenmenon riski. Yötyöllä on yhteyksiä myös syöpiin. Terveyshaittoja ehkäistään hyvällä työvuorojen suunnittelulla, johon saatiin nyt uudet suositukset.

Kuvateksti
Tanskalainen tutkimus osoitti, että mitä suurempi oli yövuorojen kokonaismäärä sairaalassa työskentelevillä naisilla raskausviikoilla 3–21, sitä suurempi oli keskenmenoriski. Kuva: Annika Rauhala

Työterveyslaitos osallistuu laajaan viisivuotiseen tutkimushankkeeseen yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Tuloksena on uudet suositukset vuorotyöhön ja uutta tutkimustietoa.

Pohjoismaiset tutkimukset osoittavat aiempaa vahvempia yhteyksiä vuorotyön ja terveyden välillä.

Yötyötä sisältävä vuorotyö on yhteydessä työtapaturmiin, sairauspoissaoloihin sekä esimerkiksi keskenmenoihin ja rintasyöpään. Myös yhteyksiä eturauhas- ja paksusuolensyöpään on viime aikoina löytynyt.

– Yövuorojen suuri viikoittainen määrä tai pitkä kesto ovat yhteydessä kohonneeseen rintasyöpäriskiin. Toisaalta tutkimukset, joissa yötyön määrä oli vähäinen, eivät viitanneet kohonneeseen riskiin, vahvistaa tutkija Johnni Hansen Tanskan Syöpätutkimuskeskuksesta.

Tanskalainen tutkimus osoitti, että mitä suurempi oli yövuorojen kokonaismäärä sairaalassa työskentelevillä naisilla raskausviikoilla 321, sitä suurempi oli keskenmenoriski.

Siksi tutkijat suosittelevat, että raskaana olevilla ei pitäisi olla enempää kuin yksi yövuoro viikossa.

Vuorotyö koettelee varsinkin, kun ikää karttuu. Tanskalaissuomalainen tutkimus osoitti, että iltatyö ja viisi tai sitä useampi perättäinen yövuoro lisäsivät pitkien sairauspoissaolojen määrää erityisesti ikääntyneillä. Tulokset viittaavat siihen, että hyvällä vuorosuunnittelulla vähennetään myös pitkiä sairauspoissaoloja.

Tutkijat suosittelevat lyhyempiä yövuorojaksoja ja enemmän palautumisaikaa työvuorojen välille:

  • Peräkkäisten yövuorojen lukumäärä tulisi olla vähäinen, mieluiten korkeintaan 3 yötä peräkkäin.
  • Lyhyitä vuorovälejä (<11 tuntia) tulisi välttää.
  • Nopeat vuorokierrot (esim. 23 peräkkäistä yövuoroa) ovat suositeltavampia verrattuna hitaisiin vuorokiertoihin (peräkkäisiä yövuoroja 4 tai sitä enemmän).
  • Raskaana olevilla naisilla ei tulisi olla enempää kuin yksi yövuoro viikossa.
  • Työntekijät tulee ottaa mukaan työvuorojen suunnitteluun. Hyvät vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihin lisäävät työhyvinvointia ja vähentävät sairauspoissaoloja.

Työterveyslaitoksen liikennevalomalli jaksotyön kuormittavuuden arviointiin

WOW-hanke

Lue lisää:

Vakiyökkö on vapaalla virkeimmillään, kun muut ovat vielä töissä

Teen yötyötä - joudunko korvaamaan yllättävät poissaoloni?