Tutkimus: Epävarmuus jäytää kunnan työntekijöitä

Kuntien henkilöstön työuupumus on lisääntynyt. Hyvä johtaminen auttaa työntekijöitä jaksamaan muutosten pyörityksessä.

Kuvateksti
Kuntatutkimuksen mukaan sosiaalisiin voimavaroihin panostaminen kantaa hedelmää. Kuva: i Stock

Monilla indikaattoreilla mitattuna kuntahenkilöstön työhyvinvointi on heikentynyt vuosina 2016–2017.

– Toisaalta niissä kunnissa, joissa oli panostettu työpaikan sosiaalisiin voimavaroihin, kuten johtamiseen, voitiin paremmin, toteaa erikoistutkija Piia Seppälä Työterveyslaitoksesta.

Työterveyslaitoksen tuoreen 34 suomalaista kuntaa ja 2 453 kuntatyöntekijää koskevan pitkittäistutkimuksen mukaan kuntien henkilöstön työuupumus on lisääntynyt ja työn imu ja sitoutuminen nykyiseen työpaikkaan ovat heikentyneet keväästä 2016 loppuvuoteen 2017.

Samanaikaisesti palveleva johtaminen, hyvät henkilöstökäytännöt ja yhteisöllisyys ovat auttaneet aktiivista sopeutumista epävarmuuteen ja muutoksiin. 

Kuntien henkilöstö on kokenut lukuisia muutoksia viime vuosina ja pitkään valmisteltu maakunta- ja sote-uudistus on tuonut monenlaista epävarmuutta työhön. Kuntaliiton koordinoima ARTTU2-tutkimusohjelma on selvittää kuntiin kohdistuneiden muutosten vaikutuksia.

Myös Tehyssä on nähty, kuinka sote-uudistukseen liittyvä epävarmuus kuormittaa alan työntekijöitä. Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukan mukaan tämäkin tutkimus vahvistaa muiden työolotutkimusten tuloksia siitä, kuinka muutoksessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota johtamiseen ja työn organisointiin.

– Ihmislähtöisellä johtamisella on merkitystä työhön sitoutumisessa erityisesti muutostilanteissa. Tämä viesti on otettava vakavasti, sillä eroaikomukset ja halu vaihtaa alaa ovat lisääntyneet.

Muutostahti on kova. Kun keväällä 2016 tutkimukseen osallistuneista 37 prosenttia ja 18 kuukautta myöhemmin syksyllä 2017 vastaajista 29 prosenttia arvioi työpaikan organisaatiorakenteessa tapahtuneen merkittäviä muutoksia edeltävän puolen vuoden aikana.

Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta muistuttaa, että jokainen työpaikka haluaa ja tarvitsee epävarmuuteen aktiivisesti sopeutuvia työntekijöitä ja johtajia, jotka säilyvät myös muutostilanteissa yhteistyökykyisinä, luovina ja reagointikykyisinä.

– Erityisesti palveleva johtaminen, mutta myös henkilöstöä voimaannuttavat HR-käytännöt, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys ennustivat tällaista aktiivista sopeutumista ja sitoutumista nykyiseen työhön ja työpaikkaan.