Tutkimus: Harvoilla palveluasumisen asukkailla puhtaat hampaat – suuhygienisteille töitä

Suuhygienistien osaamista tarvittaisiin opastamaan hoitajia vanhuksen hampaiden puhdistamisessa.

Kuvateksti
Tehostetun palveluasumisen asukkaiden suunterveydessä olisi paljon parantamisen varaa. Kuva: iStock

Mitä huonompi vanhuksen suuhygienian taso, sitä huonompi oli hänen elämänlaatunsa, selvisi hammaslääkärien tekemässä tutkimuksessa. Tutkimus tehtiin Helsingissä.

Pitkäaikaishoidossa asuvista vanhuksista puolella suuhygienian taso oli erittäin huono, hampaiden pinnalla oli runsaasti plakkia ja suusta löytyi ruuanjäämiä.

”Hampaiden reikiintyminen, ientulehdukset ja hampaiden kiinnityskudoksen sairaudet olivat asukkailla yleisiä”, kertoo tutkija Riitta Saarela.

Saarela tähdentää, että ikääntyneiden asukkaiden suuhygienian parantaminen on hoitohenkilökunnan ja suun terveydenhuollon yhteinen haaste.

Suuhygienistien osaamista tarvitaan muun muassa opastamaan hoitajia asukkaan hampaiden, suun limakalvojen ja hammasproteesien puhdistamisessa.

”Hoitajat tarvitsevat tietoa ja osaamista asukkaan suun ongelmien ja sairauksien tunnistamiseen kyetäkseen ohjaamaan heitä suun terveyspalvelujen piiriin. Jokaiselle asukkaalle pitäisi myös taata säännöllinen hammaslääkärin tutkimus ja tarvittavat hoitotoimenpiteet joko asumisyksikössä tai hammashoitolassa.”

Tutkimukseen osallistuneilla oli käytössä paljon lääkkeitä, mikä usein johtaa syljen erityksen vähenemiseen ja edelleen kohonneeseen suusairauksien riskiin. Monista riskeistä ja hoidon tarpeesta huolimatta vain harva asukas oli käynyt hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla viimeisen vuoden aikana.

Suun terveys on keskeinen osa ikääntyneen yleisterveyttä. Se vaikuttaa muun muassa hyvän ravitsemuksen toteutumiseen ja yleiseen hyvinvointiin. Suun terveyden uusi määritelmä on monitahoinen ja sisältää kyvyn puhua, hymyillä, haistaa, maistaa, koskettaa, pureskella, niellä ja välittää erilaisia tunteita ilmeillä ilman kipua ja epämukavuutta.

”Tärkeä havainto tutkimuksessamme oli, että mitä huonompi asukkaan suuhygienian taso oli, sitä huonompi oli hänen elämänlaatunsa.”

Helsingin yliopiston ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimen tutkimuksessa selvitettiin ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa asuvien suuhygienian tasoa, suun terveydentilaa ja hammashoidon tarvetta.

Tutkimukseen osallistui 231 asukasta, joista suurin osa oli muistisairaita ja tarvitsi paljon apua hoitohenkilökunnalta päivittäisissä toiminnoissa. Suun tutkimukset tehtiin ennen koronapandemiaa vuosina 2017–2018. Tulokset on julkaistu European Geriatric Medicine -tiedejulkaisussa.