Tutkimus: Sairaalat eivät ole varautuneet riittävästi helteisiin – ”Pitkä hellejakso voi aiheuttaa satoja ennenaikaisia kuolemia”

Monet Suomen sairaalat ovat varautuneet riittämättömästi helteen haittoihin. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimuksesta. Helle on riski etenkin iäkkäille ja pitkäaikaissairaille.

Kuvateksti
Helle koettelee sekä hoitajia että potilaita, jos tiloja ei saada viilennettyä.
Kuva: iStock

Useissa kyselyyn vastanneissa sairaaloissa on mitattu helteen aikana 27–29 asteen sisälämpötiloja, osassa jopa 30 astetta tai enemmän. 

Eniten kuumenevat vuodeosastojen potilashuoneet, työntekijöiden taukotilat sekä hoitotoimenpide- ja tutkimustilat. Suuressa osassa sairaaloita henkilökunta, potilaat ja omaiset ovat valittaneet kuumuudesta.

”Kuumuus heikentää sekä potilaiden että henkilökunnan hyvinvointia. Ongelmia koituu myös hoitotoimenpiteille ja lääkkeiden säilytykselle”, sanoo THL:n tutkija Virpi Kollanus.

Helle on merkittävä terveysriski erityisesti ikääntyneille ja pitkäaikaissairaille.

”Pitkittyneestä, joitakin viikkoja kestävästä helleaallosta voi Suomessa aiheutua useampia satoja kuolemia. Suurin osa kuolemista tapahtuu hoitolaitoksissa. Tulevaisuudessa tarve hellevarautumiselle kasvaa entisestään, kun ilmasto lämpenee ja väestö ikääntyy”, Kollanus sanoo.

Vain kolmannes sairaaloista kertoi huomioivansa helteestä aiheutuvat häiriötilanteet valmiussuunnittelussaan. Suuresta osasta sairaaloita puuttuu myös kirjalliset ohjeistukset potilaiden tai työntekijöiden suojaamiseksi kuumuuden haitoilta.

Koneellinen jäähdytys on usein mahdollista vain osassa tiloista tai ei lainkaan. 

”Helteen haittoja on vaikea täysin ehkäistä. Jos muut keinot eivät riitä, tulisi käyttää koneellista jäähdytystä”, Kollanus toteaa.

Kyselyyn vastanneiden mielestä helteen terveyshaittojen ehkäisyä tulisi edistää kansallisella ohjauksella. Samaa suosittelee tutkija.

Kysely tehtiin 15.11.-10.12.2021. Kyselyyn vastasi 141 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaa eri puolilta Suomea. Tutkimuksen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.