Tutkimuskin sen vahvistaa: Tietojärjestelmien takkuilu haittaa hoitajan työtä

Nykyiset potilastietojärjestelmät eivät tue sujuvaa tiedonkulkua organisaatioiden välillä, vastaavat sairaanhoitajat kyselytutkimuksessa.

Kuvateksti
Potilastietojärjestelmien hidastelu ja kaatuminen on hoitajien arkea. Kuva: iStock

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sairaanhoitajaliiton ja Tehyn kyselyssä nousevat esiin tutut ongelmat: samat tiedot pitää kirjata moneen paikkaan, järjestelmät kaatuilevat ja hidastelevat. Järjestelmät eivät auta estämään virheitä eivätkä mahdollista automaattista hoitotyön yhteenvedon koostamista. Lääkityslistassa on puutteita.

Tieto kulki hoitajien mielestä hyvin oman organisaation sisällä, mutta ei organisaatioiden välillä, mikä olisi oleellista varsinkin tulevassa sote-uudistuksessa.

– Potilastietoa liikkuu vielä yllättävän paljon paperilla. Yksityiset eivät ole mukana aluetietojärjestelmissä ja esimerkiksi se näkyy tässä. Kanta-palvelu on vielä melko uusi, eikä siellä ole kaikkea hoitotilanteessa tarvittavaa tietoa heti saatavilla. Kaikilla yksityisillä toimijoilla palvelu ei vielä ole edes käytössä. Kantaa kehitetään jatkuvasti ja se varmasti tulee vähentämään papereiden käyttöä, arvioi tutkimuspäällikkö Hannele Hyppönen THL:stä.

Positiivistakin palautetta sairaanhoitajat antoivat. E-resepti sai eniten kiitosta. Rakenteisen hoitotyön kirjaamisen katsottiin helpottavan kokonaiskuvan saamista potilaan voinnista.

Tutkimukseen vastasi 3 600 sairaanhoitajaa. Lopulliset tulokset julkaistaan loppuvuodesta. Vastaavia valtakunnallisia tutkimuksia on aiemmin tehty lääkäreille. Sairaanhoitajat olivat mukana nyt ensi kertaa. Heille tehtävää kyselyä pidettiin tärkeänä valtionhallinnon Sote-tieto hyötykäyttöön -strategiassa.

Tutkimuksen toteuttamisessa olivat mukana myös Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu.