Työnantaja ei kohdellut tasapuolisesti – tehyläisille yli 50 000 euroa

Ruokatauko laskettiin työajaksi vain osalla työntekijöistä.

Kuvateksti
Sote-alalla on paljon ruokataukoon liittyviä erimielisyyksiä. Kuva: Kaisa Sirén

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus päätti, että Hyvinkään kaupunki oli loukannut menettelyllään työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaatetta. Lisäksi Tehy vaati 24 jäsenelleen vahingonkorvauksia menetetystä työajasta.

Hyvinkään kaupunki muutti 2015 palveluksessaan olleiden hammashoitajien, sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja lähihoitajien työaikamuodon jaksotyöstä yleistyöaikaan. Tämä tarkoitti sitä, että työntekijöiden ruokataukoa ei muutoksen jälkeen luettu enää työajaksi.

Vuonna 2016 kaupunki palautti ennen vuotta 2015 palvelukseensa tulleiden henkilöiden osalta aikaisemman lepoaikakäytännön. Tämä johti siihen, että osalla samaa työtä tekevistä henkilöistä ruokailuun käytetty aika luettiin työajaksi ja osalla taas ei. Siksi kohtelu ei ollut työntekijöiden kesken tasapuolista.

Käräjäoikeus katsoi, että niillä työntekijöillä, joilla oli tosiasiallinen mahdollisuus ruokatauon pitämiseen, vahingonkorvauksen määrä oli 20 minuutin palkkaa vastaava määrä työpäivää kohti, muilla vaatimuksen mukainen eli 30 minuuttia.

Vahingonkorvaukset ovat yhteensä yli 50 000 euroa.

– Tällä alalla on hyvin paljon erimielisyyksiä ruokataukoihin liittyen, mutta ongelma ei ratkea pelkästään oikeudenkäynneillä. Heidän, joille on määrätty ruokatauko, pitäisi olla pois työpaikalta sen 30 minuuttia. Näin esimies näkisi, miten tämä oikeasti vaikuttaa työpaikalla, sanoo Tehyn oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiainen.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.