Työnantajaliitot yhdistyvät

Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto yhdistyvät Hyvinvointialan liitoksi.

Yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelualalle syntyy ensi vuoden alussa uusi liitto, kun Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto yhdistyvät Hyvinvointialan liitoksi.

Hyvinvointialan liittoon kuuluu noin 1500 yritystä ja yhteisöä. Yhteensä ne työllistävät lähes 75 000 ihmistä. Liiton jäseniä voivat olla sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavat työnantajat sekä työnantajina toimivat sosiaali- ja terveysjärjestöt. Liiton jäsenet tuottavat muun muassa vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluita.

Liiton hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön toimitusjohtaja Olli Holmström. Hallituksen ensimmäinen tehtävä on uuden toimitusjohtajan etsintä. Liittojen nykyiset toimitusjohtajat jatkavat uuden liiton johtoryhmän jäseninä.

Tehy neuvottelee Hyvinvointialan liiton kanssa useista yksityissektorin sopimuksista joko yksin tai yhdessä muiden liittojen kanssa Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestössä.