Työolobarometri: Raskasta työtä kehnolla palkalla, toisaalta hoitotyö tuntuu merkitykselliseltä

Sote-ammattilaiset ovat kuormittuneita ja tyytymättömiä palkkaansa, mutta toisaalta he kokevat työn imua ja työ tuntuu merkitykselliseltä ja tärkeältä.

Kuvateksti
Kunta-alan henkilöstö raportoi muita useammin työuupumuksen oireista. Kuvitus: Pia Holm

Tuoreessa työolobarometrissä naisvaltainen kuntasektori erottuu alana, jossa palkka herättää tyytymättömyyttä ja jossa vaikutusmahdollisuuksia työhön on vähän. Kiirettä, henkistä kuormitusta ja fyysisen väkivallan uhkaa koetaan enemmän kuin miesvaltaisella teollisuuden alalla.

Barometrin tiedot koskevat vuotta 2019 eli aikaa ennen koronaa. Työolobarometri on vuodesta 1992 lähtien toteutettu tutkimus, joka seuraa työelämän laatua.

– Hirvittää, miltä kuluvan vuoden tulokset aikanaan näyttävät, kun korona ja valmiuslaki ovat kurittaneet alaa, toteaa työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä Tehystä.

Jo edellisessä barometrissä erottui ryhmä, joka koki palkkansa erityisen epäoikeudenmukaiseksi. Siihen kuuluivat terveydenhuollon asiantuntijat kuten sairaanhoitajat sekä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät.

Naisista alle puolet (47 %) koki palkkansa ”erittäin” tai ”melko” kannustavaksi. Tyytyväisyys palkan kannustavuuteen vähenee systemaattisesti iän myötä.

Perheellistymiseen ja raskauteen liittyvä syrjintä oli kunnissa muita yleisempää.

Jopa puolet oli kunta-alalla havainnut työkaverin (53 %) tai asiakkaan taholta (58 %) kiusaamista.

Myös väkivalta oli huomattavasti yleisempää kunta-alalla. Lähes puolet oli havainnut väkivaltaa töissä ja joka neljäs oli sitä itse kokenut.

– Työnantajien tulee tunnistaa kuormitustekijät. Hyvää on vahvistettava ja huonoja puolia lievitettävä. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työhön on lisättävä. Yksi esimerkki tästä on työvuorojen suunnitteluun osallistuminen. Väkivallan varalta on mietittävä ratkaisuja. Sote-alan työ on arvostettua, mutta sen pitää näkyä myös käytännössä, Ojanperä painottaa.

Toisaalta energisyyden ja innostuksen kokemukset olivat yleisimpiä kunta-alalla. Vaikka työ koettiin henkisesti melko raskaaksi ja palkansaajat raportoivat muita useammin työuupumuksen oireista, he kokivat työn imua yleisemmin kuin muut.

Lue lisää:

Eeva Tuunainen järjesti henkistä ensiapua koronan etulinjaan

Blogi: Hoitoalan paras pitovoimatekijä ovat mahtavat hoitajakollegat