Työtuomioistuin: Lomarahan pihtaamisesta sakkoa työnantajalle 6 000 euroa

Työnantaja jätti lomarahat maksamatta toistamiseen, vaikka se oli jo aiemmin tuomittu samasta menettelystä hyvityssakkoon.

Kuvateksti
Tehy voitti työtuomioistuimessa kiistan ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen lomarahaa koskevan määräyksen rikkomisesta. Kuva: Mikko Nikkinen

Tehy on voittanut työtuomioistuimessa kiistan ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen lomarahaa koskevan määräyksen rikkomisesta. Työtuomioistuin tuomitsi Hyvinkään alueen Ensihoito Oy:n maksamaan Tehylle 6 000 euroa hyvityssakkoa työehtosopimuksen rikkomisesta. Lisäksi yhtiö velvoitettiin maksamaan Tehyn oikeudenkäyntikulut.

Työnantaja oli jo keväällä 2019 tuomittu hyvityssakkoon siitä, että se ei ollut maksanut tuntipalkkaisille työntekijöilleen lomarahaa. Tämä tapahtui, vaikka työehtosopimukseen osalliset liitot yhdessä tulkitsivat, että lomaraha piti maksaa niin kuukausi- kuin tuntipalkkaisille työntekijöille.

Työtuomioistuin otti huomioon aiemman, vastaavasta menettelystä tuomitun 4 000 euron hyvityssakon, ja tuomitsi yhtiön 6 000 euron suuruiseen hyvityssakkoon. 

­­– Poikkeuksellista tässä oli se, että työnantaja tuomittiin saman työehtosopimuksen vastaisen menettelyn jatkamisesta uuteen sakkoon. Yleensä yksi sakko riittää ja työnantaja ottaa sen jälkeen opikseen, johtava lakimies Matias Nyman ihmettelee.

Jäsenen lomarahaa ja odotusajan palkkaa koskeva suorituskanne on vireillä käräjäoikeudessa. Työtuomioistuin käsittelee suorituskanteita eli sellaisia kanteita, joissa vaaditaan rahaa maksuun vain silloin, kun samalla ratkaistaan liittojen välisiä erimielisyyksiä työehtosopimusten tulkinnasta.