Työtuomioistuin: Palkka maksettava todellisten tehtävien mukaan

Neljä tehyläistä saa palkkaa takautuvasti, koska työnantaja ei ole maksanut heille todellisen työn mukaan.

Kuvateksti
Työtuomioistuin totesi, että ensihoidon työntekijällä on oikeus hoitotason palkkaan silloin, kun hän antaa lääkkeitä ja tekee toimenpiteitä, jotka eivät kuulu perustasolle. Kuva Kirsi Tuura

Tehy on voittanut työtuomioistuimessa ensihoitopalvelualan työehtosopimusta koskevan kiistan. Erimielisyys koski sitä, määräytyykö perus- ja hoitotason palkkaus tosiasiallisten työtehtävien vai kunnan tai sairaanhoitopiirin ostaman palvelun ja työntekijän koulutuksen mukaan.

Tuomioistuin totesi, että työntekijällä on oikeus hoitotason palkkaan silloin, kun hän antaa lääkkeitä ja tekee toimenpiteitä, jotka eivät kuulu perustasolle.

Yksi sairaanhoitaja ja kolme lähihoitajaa saavat yhteensä palkkasaatavia takautuvasti viideltä vuodelta noin 23 000 euroa viivästyskorkoineen.

Työntekijät työskentelivät SPR Lapin piirin sairaankuljetuksessa. He ovat sittemmin siirtyneet liikkeenluovutuksessa Lapin sairaanhoitopiirille, joten kiistassa oli kyse vain takautuvista palkkasaatavista.

Tuomion käytännön merkitys on pieni, koska ensihoidon järjestämisvastuun siirtyminen sairaanhoitopiireille vuonna 2013 on johtanut siihen, ettei perustasolla tehdä enää hoitotasoisia tehtäviä, lakimies Mari Aspelund Tehystä sanoo.

Työtuomioistuin ei tuominnut Terveyspalvelualan liittoa hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden rikkomisesta, koska asia oli tulkinnanvarainen. Terveyspalvelualan Liitto ja SPR Lapin piiri joutuvat maksamaan Tehyn oikeudenkäyntikulut yhdessä.

6.9.2016 Lisätty linkki tuomioon.