Työuraeläkkeen kriteerit täyttyvät sote-alalla heikosti – hae suoraan työkyvyttömyyseläkettä

Työuraeläkettä on myönnetty vain yksittäisille sote-alan työntekijöille.

Kuvateksti
Työkyvyttömyyseläke on tasoltaan hiukan työuraeläkettä parempi. Kuvituskuva.
Kuva: Aki Rask

Kaikki työuraeläkettä viime vuonna Kevasta hakeneet naiset saivat hylkäävän päätöksen. Ammatiltaan he olivat esimerkiksi sairaanhoitajia ja lähihoitajia. 

Myönteisen työuraeläkepäätöksen sai Kevasta viime vuonna 22 miestä. He olivat työskennelleet fyysisesti raskaissa ammateissa, kuten palomiehenä, kiinteistötyöntekijänä ja rakennusalalla. Kymmenen miestä sai hylkäävän päätöksen. 

"Yleisin hylkäyksen syy oli se, että hakijalla ei ollut 38 vuoden yhtäjaksoista työhistoriaa rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttaneessa työssä", sanoo eläkejohtaja Merja Paananen Kevasta. 

Keva vastaa kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan henkilöstön, Suomen Pankin ja hyvinvointialueiden eläkeasioista.

"Sote-alan työpaikoilla toimittaneen ohjeiden mukaan eli työtä kevennetään tai osa-aikaistetaan, jos työntekijän työkyky on heikentynyt. Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, että 38 vuoden yhtäjaksoinen  ja edelleen jatkuva päätoiminen työhistoria tietynlaisessa työssä ei täyty."

Työuraeläke perustettiin vuoden 2017 eläkeuudistuksessa. Eläkelaji on tarkoitettu 63 vuotta täyttäneille, joilla on takana vähintään 38 vuoden työura joko henkisesti tai ruumiillisesti rasittavassa tai kuluttavassa työssä. 

Hakijalla pitää olla lääkärin toteama heikentynyt työkyky ja vaikeuksia selvitä raskaassa työssään.
Työuraeläkkeen myöntämistä ei ole sidottu yksittäisiin ammatteihin, vaan se myönnetään työn raskauden perusteella. 

Laissa on mainittu kuusi kriteeriä, joiden avulla työterveyslääkäri ja viime kädessä eläkelaitokset arvioivat työn rasittavuutta ja kuluttavuutta. 

Käytännössä työuraeläke on jäänyt marginaaliseksi. Sitä on vuosi vuodelta haettu hiukan enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta hakijamäärät ovat toistaiseksi alle sata vuosittain. 

Keva arvioi aina myös oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun joku hakee työuraeläkettä.

"78 prosentille hylkäävän päätöksen saaneista annettiin ennakkopäätös oikeudesta osatyökyvyttömyyseläkkeeseen."

Jos työkyky on heikentynyt, Paanasen mielestä kannattaa työuraeläkkeen sijaan harkita työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen hakemista. 

"Eläkemuotona työuraeläke on lähellä työkyvyttömyyseläkettä."

Työkyvyttömyyseläke on tasoltaan hiukan työuraeläkettä parempi. Näin siksi, että työkyvyttömyyseläkettä korottaa niin sanottu tuleva aika. Se tarkoittaa aikaa, jonka työntekijä olisi jatkanut työelämässä ilman sairastumistaan.

Työuraeläkkeen hakeminen on työlästä. Hakijan on nähtävä paljon vaivaa osoittaakseen, että on työskennellyt 38 vuotta raskaassa työssä. Hakeminen työllistää myös työterveyshuoltoa ja työpaikan henkilöstöhallintoa. 

Keva puolestaan joutuu tekemään päätöksen siitä nimenomaisesta etuudesta, jota työntekijä hakee. 

"60 vuotta täyttäneen kohdalla työkyvyttömyyden arvioimisen kriteerit ovat lievemmät. Työkyvyttömyyseläkeoikeuden arviointiprosessi on nopeampi ja sujuvampi kuin työuraeläkeoikeuden."